0/0Câu đúng
Level giỏi

Chúc mừng bạn! Vốn idioms của bạn khá rộng. Bạn không những hiểu nghĩa mà còn biết cách áp dụng collocation vào ngữ cảnh phù hợp với nó. Cố gắng phát huy bạn nhé!