Hỗ trợ 25% học phí

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay
Free Test
Bạn có phát âm tiếng anh chuẩn không?
Bạn có phát âm tiếng...

Tại sao bạn cần làm bài kiểm tra này?

Bạn có biết rằng phát âm kém sẽ khiến bạn mất đi cơ hội không nhỏ trong công việc, cuộc sống và giao tiếp. Khác với các kỹ năng khác, người ta sẽ biết ngay bạn có nói tốt hay không chỉ qua vài câu nói ngắn gọn. Vậy nên, việc đánh giá trình độ nói của bản thân tới đâu là điều cần phải làm đấy. Hãy thử ngay 10 câu hỏi sau để biết kết quả bạn nhé.