đến 24/05/2020

Học bổng trị giá 1.000.000đ

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Nhận học bổng 1.000.000đ khi đăng ký
trước 24/05/2020
Đăng ký nhận ưu đãi ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Nhận học bổng 1.000.000đ khi đăng ký
trước 24/05/2020
Đăng ký nhận ưu đãi ngay

Check Your Vocabulary for IELTS Examination: A Workbook for Students

Giới thiệu về cuốn Check Your Vocabulary for English for the IELTS Exam

Điểm mạnh Check Your Vocabulary for English for the IELTS Exam

  • Sách cung cấp cả những từ vựng thường thức và từ vựng theo chủ đề giúp các bạn cải thiện đáng kể vốn từ của mình;
  • Thông qua các bài tập các bạn có thể biết cách sử dụng từ như thế nào trong thực tế để sử dụng cho đúng;
  • Các chủ đề liên quan đến bài thi IELTS sẽ giúp quá trình luyện thi IELTS của các bạn hiệu quả hơn đặc biệt là rèn luyện khả năng paraphrasing bằng cách sử dụng nhiều từ vựng khác nhau để thể hiện cùng 1 mục đích.

Nhược điểm Check Your Vocabulary for English for the IELTS Exam

  • Sách chỉ bao gồm các bài tập sử dụng từ, đặt nặng việc dùng từ nào phù hợp về ngữ nghĩa và tự nhiên chứ không liên quan nhiều đến ngữ pháp;
  • Những bạn có level thấp hoặc vốn từ hạn chế khó tận dụng quyển sách một cách hiệu quả;
  • Có rất nhiều từ vựng được cung cấp, do đó các bạn phải tự tìm ra cách học phù hợp để có thể áp dụng được từ vựng đã học một cách thành thạo và tự nhiên nhất.
Download now