Hỗ trợ 25% học phí

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Practice Makes Perfect - English Pronouns and Prepositions

Giới thiệu về cuốn Practice Makes Perfect - English Pronouns and Prepositions

Đối với những bạn bắt đầu từ mức cơ bản trong ngôn ngữ Anh này, việc vững kiến thức ở những từ loại là điều vô cùng quan trọng để thiết lập nên một câu hoàn chỉnh.

Practice Makes Perfect - English Pronouns and Prepositions chỉ tập trung vào phần Pronouns và Prepositions nhưng giáo trình thì chất lượng không hề thua kém chút nào.

Ngoài 12 unit cho Pronouns và 10 unit cho Prepositions kèm theo một chương Review Exercises, sách còn hỗ trợ bạn với một list phụ lục đi kèm với danh sách những cụm giới từ thông dụng, giúp bạn nhận biết được loại từ và cách dùng.

Download now