[IELTS Writing 8.0 - Tập 7] Paraphrasing đẳng cấp 8.0, chủ đề Health

WritingPublished 09/06/2019

[IELTS Writing 8.0 - Tập 7] Paraphrasing đẳng cấp 8.0, chủ đề Health

Health là chủ đề vừa lạ vừa quen. Thường các bạn sẽ bí không biết paraphrase như thế nào vì nó quá chung chung và không có từ đồng nghĩa tương đương. Video này hướng dẫn phương pháp paraphrase khác, không cần dùng từ đồng nghĩa và thích hợp với các chủ đề mang tính tổng quát như thế này.

Nếu thấy video có ích thì các bạn comment để anh biết chừng làm thêm vài tập nữa. Còn nếu các bạn gặp khó khăn khác trong IELTS Writing thì comment ở dưới để anh lấy ý tưởng làm thêm video nhe.

Tụ em xem lại các tập trước ở đây hen: http://bit.ly/videobaigiang

Tìm hiểu thêm về DOL tại: https://dolenglish.vn

Don't forget to share this book!