KHOÁ IELTSPhương pháp

Tư Duy Tuyến Tính

linearthinking

Có 2 vấn đề trong việc học tiếng Anh của người Việt, đặc biệt là những người mới bắt đầu học hoặc ở trình độ sơ và trung cấp: 1. Cách suy nghĩ trừu tượng chung chung và ẩn ý của người châu Á - đặc biệt là người Việt - đòi hỏi họ phải có vốn từ vựng đa dạng và cao cấp sẵn. Điều này khiến Speaking và Writing của họ không được trôi chảy và rất tốn thời gian để tiến bộ. 2. Những phương pháp học của người bản xứ như skimming and scanning không phù hợp với người học tiếng Anh có vốn từ vựng yếu và trung bình. Linearthinking, phương pháp độc quyền của DOL, được ra đời để giải quyết 2 vấn đề trên. Linearthinking bao gồm:

 • Tư duy Tinh Giản (Simplification) trong việc học Reading

 • Tư duy đọc flow, đọc sự liên kết của các câu trong Reading

 • Tư duy làm cụ thể hóa vấn đề Specification trong việc học Writing, Speaking

 • Tư duy phát triển ý theo đường thẳng trong Writing, Speaking

Tải file PDF giới thiệu

LỢI ÍCH trong Reading

 • Không cần vốn từ vựng khủng

 • Không scan, skim đầy may rủi

 • Không bị “bẫy” bởi những dạng câu hỏi khó True/False/Not Given, matching headings

 • Hiểu cả bài dù không có đủ từ vựng cao và chuyên ngành

LỢI ÍCH trong Writing, Speaking

 • Dù gặp đề khó cũng không bí ý

 • Diễn đạt ý rõ ràng hơn, mạch lạc hơn

 • Không phụ thuộc quá nhiều vào vốn từ vựng cao cấp khi diễn tả một ý

Bài Giảng

Ứng dụng Tư Duy Tuyến Tính trong các kỹ năng

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Ứng dụng của Linearthinking trong Speaking

Ứng dụng của Linearthinking trong Speaking
Xem ngay >

Ứng dụng của Linearthinking trong Writing

Ứng dụng của Linearthinking trong Writing
Xem ngay >

Nâng cấp câu từ 5.0 lên 8.0 với Linearthinking

Nâng cấp câu từ 5.0 lên 8.0 với Linearthinking
Xem ngay >

Paraphrasing level 8.0 với Linearthinking

Paraphrasing level 8.0 với Linearthinking
Xem ngay >