Cách viết IELTS Writing Task 2 dạng Agree or Disagree chi tiết

Dạng bài viết Agree-Disagree Essay (hay còn gọi là Opinion Essay) là 1 trong 4 dạng câu hỏi chính mà bạn sẽ gặp khi thi ielts writing task 2 agree or disagree . Mật độ của dạng đề này tương đối cao nên bạn cần có một phương pháp làm bài cụ thể cho dạng đề này một cách chính xác và hiệu quả để vừa tránh mất thời gian vừa để đạt được điểm cao.

1. Khái quát về dạng bài Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2

1.1 Yêu cầu chung

Đề bài sẽ đưa ra cho bạn một vấn đề xã hội phổ biến mà bạn nên biết. Từ đó bạn sẽ phải lựa chọn đồng ý/không đồng ý với vấn đề hoặc chỉ đồng ý một phần.

Bạn sẽ phải đưa ra bằng chính luận điểm và lập luận cùng với những ví dụ từ chính bản thân mình. Câu trả lời của bạn phải đáp ứng được 4 nhu cầu sau để có thể đặt được điểm cao:

 • Task Response: Bạn phải nắm rõ tất cả các khía cạnh của chủ đề và câu trả lời phải liên quan trực tiếp đến câu hỏi. Đoạn văn phải tối thiểu 250 từ.

 • Coherence and Cohesion: Bài viết của bạn phải có sự gắn kết: Bạn phải biết cách sắp xếp toàn bộ lập luận và nội dung của một bài luận theo trật tự logic nhất định. Ngoài ra, câu trả lời của bạn còn phải dễ hiểu.

 • Lexical Resource:Không chỉ biết cách dùng từ đúng, bạn cần có sự phong phú, tự nhiên cũng như thể hiện được tính linh hoạt trong việc lựa chọn từ ngữ của người viết.

 • Grammatical Range and Accuracy:Khả năng sử dụng các cấu trúc câu đơn, câu ghép, câu phức thành thạo và chính xác cũng là yêu cầu của bài viết.

1.2 Cách nhận biết

Cách nhận biết dạng agree-disagree tương đối đơn giản. Sau khi đưa ra vấn đề, dạng đề agree-disagree thường có câu hỏi sau: “To what extent do you agree or disagree?”

2. Chiến lược viết bài

Chiến lược viết bài dạng Agree - Disagree

2.1 Trước khi viết

Để có thể giúp các bạn hình dung các bước viết bài một cách cụ thể hơn, chúng ta sẽ cùng thông qua một đề bài IELTS Writing Task 2 agree or disagree sau đây:

Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals, and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Hướng dẫn làm bài IELTS Writing Task 2 dạng Agree or Disagree

 • Phân tích đề bài và xác định câu trả lời

Đối với dạng đề agree-disagree, bạn sẽ có 2 cách để trả lời:

One-sided answer: Bạn đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn với vấn đề đưa ra

Balance answer: Bản chỉ đồng ý một phần của vấn đề

Ngay sau khi đọc kỹ đề bài, bạn bắt buộc phải có trong đầu câu trả lời cho mình để từ đó xác định hướng viết bài một cách nhanh chóng.

Khi bạn làm dạng câu hỏi này, trước tiên hãy quyết định quan điểm của bạn. Có 2 dạng quan điểm được khuyến khích để viết một câu trả lời tốt là đồng ý hoặc không đồng ý 100% và 50% đồng ý, 50% không đồng ý. Quan điểm của bạn nên được trình bày rõ ràng trong phần giới thiệu của bạn và mở rộng trong các đoạn nội dung.

https://www.total-ielts.com/ielts-writing-task-2-agree-disagree

Có một lưu ý và cũng là một bí quyết giúp các bạn có thể xác định hướng viết nhanh là IELTS là một kỳ thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh chứ không phải là bài thi kiến thức xã hội. Bạn không cần phải trả lời đúng với những gì bạn nghĩ.

Thay vào đó, hãy chọn câu trả lời giúp bạn dễ viết nhất. Hãy chọn câu trả lời mà bạn có thể đưa ra được luận điểm, lập luận và ví dụ ngay lập tức. Ngay sau khi tìm được cho bản thân hướng viết bài, các bạn hãy tiếp tục sáng bước 2

 • Lập dàn ý

Lập dàn ý dạng bài Agree - Disagree

Nhiều bạn cho rằng việc lập dàn ý là không cần thiết và chỉ mất thời gian, thay vào đó nên tập trung viết bài. Cách suy nghĩ này không sai, bài viết là phần duy nhất được chấm điểm. Tuy nhiên, nếu không có một dàn ý, một sườn bài rõ ràng sẽ mang lại rất nhiều hậu quả.

Nghĩ gì viết đấy, các ý tưởng dễ bị trùng lặp do không được sắp xếp có hệ thống. Viết không theo một hướng đi nào rất dễ làm bạn viết lang mang, từ đó có thể dẫn đến lạc đề và bị trừ điểm.

Việc làm dàn ý, nếu thông qua luyện tập thường xuyên, sẽ chỉ mất bạn 5 phút. Các ý tưởng của bạn sẽ được sắp xếp một cách hệ thống. Từ đó, bạn chỉ việc viết theo sườn bài thì bài viết sẽ được hoàn thành nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn:

Khi áp dụng Linearthinking để nghĩ và phát triển ý, ta có dàn ý hoàn chỉnh như sau:

Đoạn 1: More and more people read news on the Internet

 • Internet is convenient => can read anywhere + information is updated quickly + do not cost much => attract more and more people (Internet thuận tiện => có thể đọc bất cứ khi nào + thông tin được cập nhật nhanh chóng + không tốn nhiều tiền => thu hút nhiều và nhiều người hơn)

 • Internet news is more interactive => people can watch videos + leave comments or join discussions => Example: football news are often accompanied by videos of important moments in the game + a comment section for fans to discuss (tin trên Internet có tính tương tác hơn => có thể xem videos, để lại bình luận hay tham gia bàn luận => Ví dụ: tin tức bóng đá thường theo kèm videos của những khoảnh khắc quan trọng trong trận bóng và phần bình luận cho người hâm mộ)

Đoạn 2: Newspaper still remain the most important source 

2.2 Trong khi viết

Sau khi thiết lập một hệ thống dàn ý cho bài viết của mình, bạn bắt đầu bắt tay vào phần viết bài

Mở bài

Phần mở bài của dạng IELTS Writing Task 2 agree or disagree bao gồm 2 phần chính:

Phần 1 – Giới thiệu chủ đề của bài viết

Bạn phải mở đầu bài viết của mình bằng cách giới thiệu cho người đọc biết chủ đề bài viết của mình. Cách hiệu quả và nhanh chóng nhất để viết câu chủ đề chính là paraphrase lại câu hỏi trong đề bài.

Cấu trúc câu thường dùng:

 • It is a common belief that S + V

 • Many people hold the view that S + V

Phần 2 – Câu trả lời

Sau khi giới thiệu chủ đề của bài viết, chúng ta sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi của đề bài. Bạn không thể nào vừa hoàn toàn đồng ý và không đồng ý với vấn đề được đặt ra trong bài. Bạn có thể đồng ý một phần và đưa ra luận điểm tại sao bạn không đồng ý phần còn lại. Đừng tự phản bác với câu trả lời của mình ở phần mở bài. Vì thế, việc lập dàn ý là rất quan trọng để đảm bảo bạn có một hệ thống để dựa vào viết bài.

Cấu trúc câu thường dùng cho balance answer:

 • While I think S + V, I agree/disagree with the view that + S + V.

 • Cấu trúc câu thường dùng cho one-sided answer:

 • From my perspective/ In my opinion, I completely agree/ disagree with this view for several reasons.

⇒ Áp dụng cho đề bài này, ta có đoạn mở bài như sau:

There can be little doubt that in recent decades a lot of time and money has been spent on protecting wild animals. While I think spending on protecting these kinds of wild animals can be sometimes beneficial to human, I agree that it is of higher importance to allocate these resources to the human population.

Thân bài

Nhắc lại, với mỗi ý mà chúng ta đưa ra thì nên được viết vào một đoạn riêng. Mỗi đoạn thân bài nên bao gồm 3 phần:

Phần 1: Topic Sentence – Giới thiệu luận điểm

Cấu trúc câu thường dùng:

On the one hand, it is true/reasonable that S + V to a certain extent.

Phần 2: Explanation – Giải thích luận điểm

Cấu trúc câu thường dùng:

First/To begin with, S + V ⇒ This leads to/Therefore + S + V ⇒ In addition, S + V

Phần 3: Example – Ví dụ

⇒ Ta có ví dụ cho phần thân bài như sau:

Đoạn 1: On the one hand, it is reasonable to provide financial support for wildlife protections. In fact, by saving wild animals, humans are saving themselves. To begin with, wild animals may hold the keys to certain medical breakthroughs, just as many of modern medicines are based on compounds found in plants. Moreover, humans, animals and other forms of life all form a giant ecosystem whereby each part can influence the others. If a certain animal becomes less common, this, in turn, will reduce the population of the animals that prey on it, which is more likely to disrupt the ecological balance and eventually threatens the survival of human society.

Đoạn 2: However, it is sometimes difficult for people to accept that these perfectly legitimate reasons outweigh the immediate requirements of the human population. If money is not available to people who have problems such as mental illness, physical disabilities or to those living in dire poverty, it is inevitable that some will suggest spending less on wild animals. There is the strong argument that by spending more on the education of humans, we could make the world a better place for us and for wild animals.

Kết bài

Ở phần kết bài của dạng IELTS Writing Task 2 agree or disagree, chúng ta tóm tắt lại câu trả lời của bản thân. Lưu ý, các bạn không được phép đưa thêm ý kiến mới vào trong thân bài và cũng không được copy y chang mở bài vào trong thân bài.

Cấu trúc câu thường gặp:

In conclusion, while I support the view that S+ V, I disagree that S+ V.

⇒ Ta có kết bài sau:

In conclusion, while I tend to agree with those who claim that too much money is currently being spent on wild animals at the cost of humans, I disagree that we should cut all funding of wildlife projects, since many of these projects can directly benefit humans. However, a key argument for me is that by spending money on people, we can improve the world generally.

00:00

2.3 Sau khi viết

Hãy dùng những phút còn lại sau khi hoàn thành bài viết để đọc lại và phát hiện cũng như sửa chữa các lỗi sai chính tả, ngữ pháp. Sau cho cùng, phần ngữ pháp và từ vựng chiếm 50% số điểm của bạn.

⇒ Ví dụ: Ở những đoạn ví dụ phía trên có một số lỗi như sau:

There can be little doubt that in recent decades a lot of time and money have been spent on protecting wild animals.

Time and money: danh từ không đếm được ⇒ “have” sai ⇒ sửa lại: has been spent.

In fact, by save wild animals, humans are saving themselves.

By save wild animals ⇒ by saving wild animals.

If a certain animal become less common, this, in turn, will reduce the population of the animals that prey on it, which is more likely to disrupt the ecological balance and eventually threatens the survival of human society.

Become ⇒ becomes

3. Một số lưu ý khi viết bài

 • Bài thi Writing Task 2 agree or disagree trong IELTS yêu cầu bạn viết tối thiểu 250 từ, nên hãy lưu ý viết đủ hoặc hơn để không bị trừ điểm.

 • Bạn nên thể hiện rõ lập trường của mình ở phần Mở bài hoặc phần Kết bài của bài viết IELTS Writing Task 2 agree or disagree thì bài viết của bạn sẽ có tính thuyết phục hơn.

4. Một số bài mẫu

Bạn có thể tham khảo một số bài mẫu IELTS Writing Task 2 agree or disagree xịn sò chuẩn 8.0 của DOL

nha!

5. Giải đáp các câu hỏi thường gặp

Gợi ý cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree

 • Mở bài: Giới thiệu sơ qua vấn đề và ý kiến đồng ý/ không đồng ý của bạn

 • Thân bài: Chia làm 2 đoạn. Trong đó đoạn 1 nói về lý do tiên quyết khiến bạn đồng ý/ không đồng ý. Và đoạn 2 tiếp tục đưa ra những lý do khác để củng cố quan điểm đồng ý/ không đồng ý của bạn.

 • Kết bài: Tóm lược vấn đề một cách ngắn gọn, ấn tượng.

Có thể sử dụng ngôi thứ nhất trong bài luận IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree không?

Hoàn toàn có thể! Thí sinh được phép sử dụng ngôi thứ nhất để đưa ra quan điểm trong bài luận IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree của mình. Ngược lại, nếu thí sinh không muốn sử dụng ngôi thứ nhất mà thay vào đó là dùng ngôi thứ 3 thì cũng không sao.

Một số đề bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree

 • “Modern life is increasingly chaotic.” Do you agree or disagree?

 • “The death penalty is barbaric and should not be legal anywhere.” Do you agree or disagree?

 • “Libraries are irrelevant in the age of the internet and should not be publicly funded.” Do you agree or disagree?

 • “Libraries are irrelevant in the age of the internet and should not be publicly funded.” Do you agree or disagree?

 • “The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the fuel cost.” Do you agree or disagree?

Những sự nhầm lẫn điển hình khi làm IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree mà thí sinh cần chú ý là gì?

 • Nhầm lẫn giữa Good và Best

 • Nhầm lẫn giữa Better và Best

 • Nhầm lẫn giữa Explode và Explore

 • Nhầm lẫn giữa Experience và Experiment

 • Nhầm lẫn giữa Through và Thorough

 • Nhầm lẫn giữa Angel và Angle

 • Nhầm lẫn giữa Dessert và Desert

 • Nhầm lẫn giữa Later và Latter

 • Nhầm lẫn giữa Affect và Effect

 • Nhầm lẫn giữa Elude và Allude

 • Nhầm lẫn giữa Formerly và Formally

 • Nhầm lẫn giữa Cite, Site và Sight

 • Nhầm lẫn giữa Principal và Principle

 • Nhầm lẫn giữa Chose và Choose

 • Nhầm lẫn giữa Quite và Quite

Bài viết trên đã chỉ ra những dạng câu hỏi IELTS Writing Task 2 agree or disagree, những lỗi thường gặp khi làm dạng bài này cũng hướng dẫn các bạn cách làm dạng bài này hiệu quả với Linearthinking. DOL hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình ôn thi IELTS. Nếu muốn tìm hiểu thêm cách viết dạng bài này, đừng quên khám phá kho sample essay Task 2 siêu to khổng lồ của DOL nhé!