👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Thesis statement (luận điểm) là gì và cách viết thesis statement trong Writing Task 2

Bạn từng nghe qua "thesis statement" nhưng chưa biết rõ nó là gì và cách làm sao để viết một cách hiệu quả?

Đừng lo lắng! Trong bài viết này, DOL sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về "thesis statement" và cách viết nó trong bài thi IELTS Writing Task 2 để mở bài trở nên ấn tượng và thuyết phục hơn!

blog-cover-editor

Thesis statement (luận điểm) là gì?

Thesis statement là một câu tóm tắt ngắn gọn về lập luận chính và mục đích của bài viết. Nó giúp người đọc biết được nội dung chính sẽ được thảo luận trong bài và định hướng cho toàn bộ bài luận.

Thông thường, thesis statement thường nằm ở cuối đoạn mở đầu (opening) để giới thiệu chủ đề chính và đóng vai trò là trọng tâm cho việc phát triển ý tưởng và lập luận sau đó.

Điều quan trọng là bạn cần xác định loại câu hỏi và xem xét các từ hành động trong đề bài. Ví dụ, nếu câu hỏi yêu cầu bạn đồng ý hoặc không đồng ý, bạn cần phải diễn đạt rõ ràng quan điểm của mình trong thesis statement. Hãy chắc chắn rằng câu thesis statement của bạn phản ánh ý kiến của bạn về câu hỏi và sẽ được hỗ trợ bởi các luận điểm phụ trong phần thân bài.

Cùng xem ví dụ dưới đây.

Đề bài: Discuss both views on the impact of social media on society.

--> Thesis Statement: While some people argue that social media enhances communication and connectivity, others believe it has negative effects on mental health and privacy. In my view, social media has both positive and negative consequences.

3 tiêu chí cần đáp ứng của thesis statement.

 1. Ngắn gọn, súc tích (Concise): Thesis statement phải nêu rõ lập luận chính của bài viết một cách ngắn gọn và dễ hiểu, giúp người đọc nắm bắt được ý chính mà bạn sẽ trình bày.

 2. Có tính tranh luận (Arguable): Câu luận điểm cần đưa ra một quan điểm hoặc lập luận cụ thể, có thể gây tranh cãi hoặc có nhiều ý kiến trái chiều, nhằm thu hút sự quan tâm và khuyến khích người đọc suy nghĩ.

 3. Định hướng rõ ràng và cụ thể (Specific): Thesis statement phải cung cấp định hướng rõ ràng cho bài viết, giúp người đọc biết được các điểm chính sẽ được thảo luận và cách mà các lập luận sẽ được triển khai trong bài.

Cách viết thesis statement cho từng dạng đề

Viết thesis statement đúng và hiệu quả là một kỹ năng quan trọng trong IELTS Writing Task 2. Dưới đây là công thức viết chung nhất và cách làm cho từng dạng đề.

Cách viết thesis statement chung nhất cho các dạng đề.

1 Phân tích đề bài

 • Xác định loại đề bài (ý kiến, thảo luận, vấn đề-giải pháp, ưu-nhược điểm, đồng tình-phản đối).

 • Tìm ra từ khóa và các từ chỉ dẫn.

2 Phác thảo dàn ý

 • Xác định các ý chính sẽ thảo luận trong bài viết.

 • Sắp xếp các ý này một cách logic.

3 Trả lời trực tiếp câu hỏi

Viết câu luận điểm (thesis statement) phản ánh rõ ràng và ngắn gọn quan điểm hoặc lập luận của bạn.

__

Dưới đây là chi tiết cách viết thesis statement cho 5 dạng đề thường gặp trong IELTS Writing Task 2.

Dạng Argumentative/ Opinion/ Agree Or Disagree Essay

Đối với dạng bài này, bạn cần chọn một luồng ý kiến theo yêu cầu của đề bài “To what extent do you agree or disagree?” và nêu rõ điểm đồng ý hoặc không đồng ý cùng các luận điểm và lý do bổ trợ.

Đề bài: "Technology is becoming increasingly prevalent in the world today. Given time, technology will completely replace the teacher in the classroom. Do you agree or disagree with this statement?"

Cách làm.

1 Phân tích đề bài

 • Phạm vi đề bài: Công nghệ và giáo dục.

 • Từ khóa: "increasingly prevalent" và "completely replace".

 • Từ chỉ dẫn: "agree" hoặc "disagree".

2 Phác thảo dàn ý

 • Đồng ý: Công nghệ cải thiện khả năng truy cập thông tin, hỗ trợ học tập từ xa.

 • Không đồng ý: Giáo viên cung cấp sự tương tác cá nhân, hướng dẫn trực tiếp.

3 Trả lời trực tiếp câu hỏi

Viết câu thesis rõ ràng về quan điểm của bạn.

Mở bài mẫu: "In today's world, technology is playing an ever-increasing role in our lives. Some argue that technology will eventually replace teachers in the classroom entirely. I disagree with this statement because human interaction and personalized teaching are irreplaceable."

Dạng Discussion Essay

Khi viết Thesis Statement cho dạng bài Discussion, bạn cần diễn đạt lại 2 quan điểm được nêu trong đề bài và sau đó nêu quan điểm cá nhân của bạn. Không được nêu 2 luồng quan điểm trái ngược nhau.

Đề bài: "Some people believe that online education is beneficial, while others think it is not as effective as traditional education. Discuss both views and present your own opinion."

Cách làm.

1 Phân tích đề bài

 • Phạm vi đề bài: Giáo dục trực tuyến và giáo dục truyền thống.

 • Từ khóa: "beneficial" và "not as effective".

 • Từ chỉ dẫn: "discuss both views" và "present your own opinion".

2 Phác thảo dàn ý

Quan điểm 1: Giáo dục trực tuyến linh hoạt, truy cập tài liệu dễ dàng.

Quan điểm 2: Thiếu tương tác trực tiếp, khó theo dõi tiến độ học sinh.

3 Trả lời trực tiếp câu hỏi

Viết câu thesis rõ ràng về việc thảo luận cả hai quan điểm và ý kiến cá nhân.

Mở bài mẫu: "The rise of online education has sparked a debate on its effectiveness compared to traditional classroom learning. While some people believe that online education offers greater flexibility and accessibility, others argue that it lacks the effectiveness of face-to-face interaction. This essay will discuss both views and present my own perspective."

Dạng Advantages And Disadvantages Essay

Khi viết Thesis Statement cho dạng bài này, bạn không cần nêu quan điểm cá nhân. Bạn có thể chọn một ưu điểm và một nhược điểm và đề cập trong câu Thesis Statement.

Đề bài: "The rise of remote working has transformed the modern workplace. Discuss the advantages and disadvantages of remote working."

Cách làm:

1 Phân tích đề bài

 • Phạm vi đề bài: Làm việc từ xa.

 • Từ khóa: "rise" và "transformed".

 • Từ chỉ dẫn: "advantages and disadvantages".

2 Phác thảo dàn ý

 • Ưu điểm: Linh hoạt thời gian, giảm chi phí đi lại.

 • Nhược điểm: Thiếu tương tác xã hội, khó phối hợp nhóm.

3 Trả lời trực tiếp câu hỏi

Viết câu thesis rõ ràng về cả ưu điểm và nhược điểm.

Mở bài mẫu: "The increasing prevalence of remote working has significantly changed the modern workplace. While this trend offers numerous benefits such as flexibility and reduced commuting time, it also presents several drawbacks, including isolation and challenges in collaboration. This essay will explore both the advantages and disadvantages of remote working."

Dạng Causes And Effects/ Causes And Solutions/ Problems And Solutions Essay

Bạn có thể trình bày ngắn gọn 1-2 vấn đề và nêu ra giải pháp cho các vấn đề đó trong Thesis Statement.

Đề bài: "Childhood obesity is becoming an increasingly serious problem in many countries. What are the causes of this issue, and what solutions can be implemented to tackle it?"

Cách làm.

1 Phân tích đề bài

 • Phạm vi đề bài: Béo phì ở trẻ em.

 • Từ khóa: "increasingly serious" và "solutions".

 • Từ chỉ dẫn: "causes" và "solutions".

2 Phác thảo dàn ý

 • Nguyên nhân: Chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất.

 • Giải pháp: Tăng cường giáo dục về dinh dưỡng, khuyến khích hoạt động thể chất.

3 Trả lời trực tiếp câu hỏi

Viết câu thesis rõ ràng về nguyên nhân và giải pháp.

Mở bài mẫu: "Childhood obesity is becoming an increasingly serious problem in many countries. This essay will examine the main causes of this issue, including poor diet and lack of physical activity, and propose potential solutions to address it."

Dạng Two - Part Question Essay

Để viết Thesis Statement hiệu quả cho dạng bài này, ý tưởng chính nên bao hàm câu trả lời cho cả 2 phần câu hỏi.

Đề bài: "Many people believe that artificial intelligence will eventually replace human workers in various sectors. What are the potential impacts of AI on employment, and do you think it will create more opportunities than it destroys?"

Cách làm.

1 Phân tích đề bài

 • Phạm vi đề bài: Trí tuệ nhân tạo và việc làm.

 • Từ khóa: "replace human workers" và "impacts on employment".

 • Từ chỉ dẫn: "what are the potential impacts" và "do you think".

2 Phác thảo dàn ý

 • Tác động của AI: Thay thế công việc lặp đi lặp lại, tạo công việc mới trong lĩnh vực công nghệ.

 • Cơ hội và thách thức: AI tạo ra nhiều cơ hội hơn hay phá hủy công việc hiện có.

3 Trả lời trực tiếp câu hỏi

Viết câu thesis rõ ràng về cả hai phần của câu hỏi.

Mở bài mẫu: "Many people believe that artificial intelligence will eventually replace human workers in various sectors. This essay will first discuss the potential impacts of AI on employment and then explore whether this technology could create more opportunities than it destroys."

Cẩn thận nhầm lẫn Thesis Statement và Topic Sentence

Dưới đây là bảng so sánh điểm tương đồng và khác nhau của Thesis Statement và Topic Sentence.

 

Thesis Statement

 

Topic Sentence

Khác nhau

Vị trí: Ở phần cuối của đoạn mở bài

Vị trí: Ở đầu mỗi đoạn thân bài

 

Mục đích: Trình bày lập luận chính hoặc mục đích của toàn bộ bài viết

Mục đích: Đưa ra ý chính của đoạn văn cụ thể

 

Phạm vi: Bao quát toàn bộ bài viết

Phạm vi: Chỉ bao quát đoạn văn cụ thể

Giống nhau

 • Cả hai đều thể hiện ý chính và định hướng cho người đọc.

 • Cả hai đều giúp người đọc hiểu rõ nội dung sắp được trình bày.

Ví dụ:

Thesis Statement

Technology enhances education by providing diverse resources and personalized learning.

 

Header

One major advantage of technology in education is access to a vast array of resources.

 

Bài viết chi tiết hơn về cách viết về Topic Sentence (câu chủ đề) trong IELTS Writing task 2 cho người bắt đầu.

Một số lưu ý khi viết Thesis Statement

Thesis statement đóng vai trò quan trọng trong phần mở đầu (introduction). Nó tóm tắt ngắn gọn ý chính và lập luận chính của bài viết. Dưới đây là một số lưu ý khi viết câu thesis statement.

 • Tránh dùng hỏi tu từ: Không nên đặt câu hỏi trong thesis statement mà hãy khẳng định ý chính rõ ràng.

 • Sử dụng action verb thay vì stative verb: Ưu tiên dùng động từ hành động để diễn đạt ý chính mạnh mẽ hơn.

 • Khái quát đủ ý và đúng trọng tâm: Thesis statement nên bao quát toàn bộ nội dung chính của bài viết và tập trung vào chủ đề chính.

 • Xây dựng đúng cấu trúc: Đảm bảo thesis statement có cấu trúc rõ ràng, thường gồm chủ ngữ, động từ và bổ ngữ.

 • Vị trí xuất hiện: Đặt thesis statement ở cuối đoạn mở bài để định hướng cho người đọc.

 • Thay đổi câu thesis statement nếu cần: Sẵn sàng chỉnh sửa thesis statement để phù hợp với nội dung bài viết.

 • Tránh dùng ngôi thứ nhất: Hạn chế sử dụng "I think", "I believe" để câu thesis thêm phần khách quan và mạnh mẽ.

Ví dụ.

Không nên

Is technology really improving education?

 

 

Nên

Technology enhances education by providing diverse resources and personalized learning.

 

 

Qua bài viết, DOL đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về thesis statement là gì và các lưu ý quan trọng khi viết. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng cách các bước viết thesis statement sẽ giúp bạn cải thiện điểm số và viết bài luận logic, thuyết phục hơn. Hãy nhớ tránh dùng hỏi tu từ, sử dụng động từ hành động, khái quát đủ ý và đúng trọng tâm, xây dựng cấu trúc đúng, và sẵn sàng thay đổi thesis statement nếu cần. Chúc bạn thành công trong việc ôn luyện IELTS!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background