👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Cách dùng Chat GPT để tự học IELTS Writing hiệu quả cải thiện kỹ năng viết

ChatGPT là công cụ AI với khả năng tạo ra văn bản tự nhiên, mở ra nhiều cơ hội cho việc học và nâng cao kỹ năng viết trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả IELTS Writing. Cụ thể, Chat GPT có thể giúp bạn phát triển ý tưởng và lập dàn ý theo nhiều hướng khác nhau, tạo ra các đoạn văn theo cấu trúc yêu cầu. Hơn nữa, Chat GPT cũng có khả năng đánh giá và đưa ra lời khuyên để cải thiện điểm số, cũng như cung cấp các bài mẫu để tham khảo.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá vai trò quan trọng của ChatGPT trong việc nâng cao kỹ năng viết, cung cấp hướng dẫn cách dùng Chat GPT trong việc học IELTS Writing chi tiết và nhấn mạnh những điều cần lưu ý khi sử dụng công cụ này.

Chat GPT có thể hỗ trợ bạn trong việc. 1. Phát triển ý tưởng và lập dàn ý theo nhiều hướng khác nhau. 2. Xây dựng đoạn văn theo cấu trúc cụ thể theo yêu cầu của người học. 3. Học từ vựng theo các chủ đề cụ thể. 4. Đánh giá và cung cấp lời khuyên để cải thiện điểm số. 5. Tham khảo các bài mẫu hay ví dụ để hiểu rõ hơn về cách viết và cấu trúc văn bản.

Hãy cùng khám phá chi tiết bài viết để tận dụng ChatGPT trong việc cải thiện kỹ năng IELTS Writing!

cách dùng chat gpt học ielts writing

Hướng dẫn sử dụng Chat GPT để học viết IELTS Writing

DOL sẽ giới thiệu cho bạn các tính năng ChatGPT mang lại có thể tận dụng để cải thiện band điểm Writing một cách đáng kể với đề bài Writing Task mẫu như sau.

Ví dụ: Some people think that parents should teach their children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the best place to learn this. Discuss both views and give your own opinion.

Phát triển ý tưởng và cách triển khai bài luận

Đối với những người mới làm quen với IELTS Writing Task 2 hoặc gặp một dạng đề khó lạ, ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra hàng loạt các idea giúp bạn dễ dàng triển khai bài luận.

Bạn có thể dùng cú pháp sau để ChatGPT gợi ý idea cho bạn.

Suggest some ideas to write an essay about this topic [đề bài]

phát triển ý tưởng bằng chat gpt
Chat GPT giúp đưa ra ý tưởng bằng phát triển bài luận

Bạn có thể dùng cú pháp sau để ChatGPT gợi ý idea cho bạn.

Suggest some ideas to write an essay about this topic [đề bài]

lên outline bằng chat gpt
Chat GPT giúp đưa ra outline triển khai bài viết

Nếu muốn gợi ý theo hướng khác, bạn có thể hỏi.

Suggest an alternative outline hoặc chọn “regenerate response”.

Lưu ý: Chat GPT thường gợi ý theo nhiều hướng phát triển bài viết và có thể không phù hợp với kiến thức đã được học trong trường lớp. Do đó, bạn cần đưa ra yêu cầu cụ thể hơn, phù hợp với nội dung đã được học trong chương trình giảng dạy để dễ dàng áp dụng trong quá trình tự học và không bị lạc hướng.

Ví dụ: Suggest a general outline for a body paragraph about topic: Some people think that parents should teach their children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the best place to learn this. Discuss both views and give your own opinion, using the Linearthinking (Specify the question, Develop ideas logically), 150 words.

Outline mẫu: Paragraph Topic: Parents as Educators of Social Responsibility

Question: Should parents be primarily responsible for teaching their children how to be good members of society?

Introduction of Idea: Parents play a crucial role in the upbringing of their children, serving as their first teachers and role models.

 

Explanation of Idea:

 • Parents have a unique opportunity to instill values, morals, and social skills in their children through daily interactions and modeling behavior.

 • Children often look to their parents for guidance on how to navigate social situations and understand societal norms.

Supporting Evidence:

 • Studies have shown that parental involvement in a child's education positively impacts their academic and social development.

 • Examples from various cultures and societies can demonstrate the importance placed on parental teachings in shaping a child's character.

Conclusion of Idea: While schools play a significant role in a child's education, parents are fundamental in laying the foundation for their children's understanding of how to be good members of society.

Ngoài ra, Chat GPT có thể hỗ trợ bạn trong việc xử lý và hiểu các dạng biểu đồ, bảng biểu và sơ đồ trong IELTS Writing Task 1. Điều này bao gồm việc giải thích cách đọc và hiểu các loại biểu đồ khác nhau, cung cấp từ vựng và cấu trúc câu liên quan, và hướng dẫn bạn cách tổ chức và viết bài luận của mình.

Mở rộng vốn từ vựng liên quan đến chủ đề

Có thể nói chưa từng có công cụ nào hiệu quả như ChatGPT để người học IELTS có thể mở rộng vốn từ vựng của bản thân theo chủ đề hoặc các từ đồng nghĩa có liên quan.

Để tìm kiếm từ đồng nghĩa thích hợp trong ngữ cảnh bài viết, bạn sử dụng cú pháp sau.

Find close synonyms for the word [từ vựng]

gợi ý từ vựng với chat gpt
Chat GPT gợi ý từ vựng liên quan đến chủ đề

Nếu muốn hỏi về cách sử dụng một từ lạ nào đó, dùng cú pháp sau.

Explain the usage of the word [từ vựng]

giải thích ngữ cảnh từ bằng chat gpt
Chat GPT giúp giải thích ngữ cảnh và cách dùng từ vựng hiệu quả

Khi muốn học từ vựng trong một chủ đề nhất định, dùng cú pháp sau.

Lexical resources for the topic [chủ đề]

lexical resources với chat gpt
Chat GPT mở rộng từ vựng IELTS theo chủ đề giúp ghi điểm

Khi cần thêm gợi ý, chỉ cần đơn giản nhập cú pháp sau.

More suggestion

thêm gợi ý khác với chat gpt
Thay đổi kết quả với câu lệnh "More suggestion"

Với những từ mà mình chưa biết cách sử dụng, bạn có thể luyện tập bằng cách yêu cầu Chat GPT tạo ra loại bài tập theo cú pháp sau.

Generate a multiple-choice exercise to practice using the following phrases: [phrases], [phrases],...

chat gpt tạo bài tập thực hành
Tạo bài tập thực hành cách sử dụng từ vựng đúng bằng Chat GPT

Nếu cần thêm bài tập, bạn chỉ cần nhập yêu cầu như sau.

Generate more multiple-choice questions to practice using the following phrases: [phrases], [phrases],...

Đánh giá và đưa ra nhận xét cải thiện bài viết

ChatGPT có thể đưa ra điểm số gợi ý và cách cải thiện bài viết đối với những bài viết đã hoàn thiện. Lưu ý rằng ChatGPT sẽ không nắm rõ được các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing nên con điểm được đưa ra sẽ chỉ hoàn toàn mang tính chất tham khảo, và chủ yếu dựa vào Grammatical Range và Lexical Resources.

Để yêu cầu ChatGPT đưa ra band điểm IELTS, nhập cú pháp sau.

What IELTS band score would this essay receive? [bài viết]

chat gpt đánh giá bài viết ielts
Chat GPT giúp đánh giá bài viết và đưa ra đề xuất cải thiện

Ngoài ra ChatGPT có thể chỉ ra cụ thể các lỗi ngữ pháp, từ vựng để bạn có thể cải thiện. Lưu ý bạn nên chia nhỏ bài viết của mình ra để ChatGPT có thể đưa ra phản hồi chi tiết nhất, dùng cú pháp sau.

Point out grammatical and lexical errors in [đoạn văn]

chat gpt kiểm tra ngữ pháp và từ vựng
Chat GPT kiểm tra lỗi ngữ pháp và từ vựng IELTS

ChatGPT rất hữu ích trong việc chỉ ra các lỗi ngữ pháp trong một đoạn văn, dùng cú pháp sau.

Point out grammatical errors in [đoạn văn]

kiểm tra ngữ pháp bằng chat gpt
ChatGPT chỉ ra các lỗi ngữ pháp trong bài viết nhanh chóng

Lưu ý: Để Chat GPT hiểu và phân tích hiệu quả, bạn nên sử dụng lời nhắc cụ thể "Act as an IELTS Examiner. Use the IELTS Writing rubric to grade this essay and estimate its ‘Band Score’ for each section of the rubric. Write comments about why the essay received the score in each part."

Sau khi Chat GPT làm điều này, hãy tiếp tục với lời nhắc sau: "Write an overall commentary about what I did well and what needs improvement for this essay. Explain in detail how I can improve."

Tham khảo bài mẫu

Đối với những đề mới hoặc lạ, người học IELTS có thể khó tìm được Sample Writing chất lượng để tham khảo. Tuy nhiên ChatGPT hoàn toàn có thể đưa ra một bài viết khá chất lượng về mặt ngữ pháp và từ vựng đối với bất kỳ đề Task 2 nào, sử dụng cú pháp sau.

IELTS Sample Writing Task 2 for [đề bài]

tham khảo bài mẫu bằng chat gpt
Chat GPT đưa ra bài mẫu Writing dựa trên yêu cầu của bạn

Lưu ý: ChatGPT sẽ không đảm bảo được cho hai tiêu chí Task Response và Coherence & Cohesion do hạn chế trong công nghệ AI, và các Sample Writing của ChatGPT sẽ thường nằm trong band điểm 7.0.

Bạn có thể tham khảo các bài mẫu trên trang web của DOL để có cái nhìn tổng quan và ý tưởng cho việc viết IELTS Writing Task 2 band 8.0: https://tuhocielts.dolenglish.vn/category/tong-hop-bai-mau-ielts-writing-task-2-sample

Paraphrase các câu dài thông qua Chat GPT

Bạn có thể paraphrase một đoạn văn dài trong tích tắc với cú pháp sau.

Paraphrase this [đoạn văn]

paraphrase bằng chat gpt
Chat GPT có thể giúp bạn paraphrase đoạn văn nhanh chóng

Lợi ích của việc sử dụng Chat GPT để nâng cao điểm IELTS Writing

ChatGPT là một website hỗ trợ học IELTS Writing tuyệt vời giúp bạn cải thiện kỹ năng viết hiệu quả, đáng chú ý là các thang điểm Grammatical Range và Lexical Resources.

Cụ thể, việc sử dụng Chat GPT để nâng cao điểm IELTS Writing mang lại những lợi ích sau.

 • Hỗ trợ phát triển ý tưởng và lập dàn ý đa dạng.

 • Phát triển đoạn văn theo cấu trúc cụ thể yêu cầu.

 • Học từ vựng theo các chủ đề được chỉ định.

 • Đánh giá và nhận lời khuyên cải thiện điểm số.

 • Kiểm tra và chỉnh sửa các lỗi ngữ pháp.

 • Paraphrase các câu dài một cách chính xác

 • Tham khảo các bài mẫu để hiểu rõ hơn về cách viết và cấu trúc văn bản.

Những tiện ích này giúp giảm bớt rào cản và áp lực khi tự học kỹ năng viết, từ đó cải thiện kiến thức và kỹ năng, tiết kiệm thời gian ôn thi và giúp bạn đạt được kết quả nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hạn chế khi sử dụng Chat GPT trong việc học viết IELTS

Với những tính năng ưu việt trên, ChatGPT là công cụ AI mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, tuy vậy vẫn còn rất nhiều hạn chế và rủi ro đi kèm với việc sử dụng công nghệ này trong việc ôn luyện IELTS Writing.

Lập luận đôi khi không rõ ràng, thiếu tự nhiên

Với sức mạnh không thể sánh ngang trong việc sửa lỗi Grammatical Range và Lexical Resources, bạn không nên dựa vào ChatGPT để sửa lỗi Task Response và Coherence & Cohesion vì công cụ này còn khá mới mẻ và chưa nắm được các quy tắc chấm bài của IELTS. Cho nên ChatGPT không thể đưa ra một bài luận quá thuyết phục, chặt chẽ.

hạn chế khi sử dụng chat gpt
Lập luận Chat GPT đưa ra đôi khi không rõ ràng

Có thể thấy, đoạn mở bài bị quá dài do có đến tận 2 câu dẫn, đây là một trong nhiều hạn chế của ChatGPT khi đưa ra Sample Writing.

Không cung cấp các ví dụ dẫn chứng từ trải nghiệm cá nhân của bạn

Làm quen với việc đưa ra trải nghiệm của cá nhân sẽ rất có ích vì nó sẽ làm tăng độ tin cậy của dẫn chứng và tăng band điểm IELTS của bạn. Có thể thấy, ChatGPT tổng hợp thông tin ở nhiều nơi nhưng sẽ không thể nào đưa ra được trải nghiệm của bạn trong bài viết. Vì thế, nên hạn chế sử dụng ChatGPT khi bạn cần phải đưa ra dẫn chứng đời thật trong bài luận của mình.

Chat GPT chưa hiểu chính xác các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing

ChatGPT được huấn luyện dựa trên nguồn dữ liệu trên Internet từ 2021 trở về trước và không có thông tin chi tiết về cách chấm điểm trong IELTS được công khai. Vì thế nó không thể đánh giá chính xác tiêu chí Task Response và Coherence & Cohesion khi chấm bài luận IELTS Writing Task 2.

Lời khuyên chung được đưa ra là chỉ nên dùng ChatGPT để sửa lỗi Grammatical Range và Lexical Resources.

Lời khuyên khi sử dụng Chat GPT tự học viết IELTS Writing

Khi sử dụng ChatGPT để tự học viết IELTS Writing, bạn nên nhớ lưu ý các điều sau.

Đặt nhiều câu hỏi chất lượng và học từ các ý trả lời

Chất lượng phản hồi của ChatGPT sẽ phụ thuộc vào chất lượng câu hỏi. Vì thế, bạn nên đưa câu hỏi của mình cụ thể nhất có thể cho một đoạn văn ngắn (thay vì đoạn văn dài). Ngoài ra, ChatGPT sẽ hoạt động tối ưu nhất nếu các câu lệnh được viết bằng tiếng Anh, nên bạn hãy hạn chế soạn thảo câu lệnh của mình bằng tiếng Việt.

Không hoàn toàn phụ thuộc vào Chat GPT

Việc lạm dụng ChatGPT để ôn luyện Writing sẽ mang lại tâm lý ỷ lại khi bạn cần phải nghĩ ra ý tưởng. Do đó, chỉ nên dùng ChatGPT trong giai đoạn đầu làm quen với việc brainstorm idea hoặc khi đề bài quá khó, mới lạ.

Tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

Do ChatGPT không nắm được các tiêu chí chấm điểm của IELTS, bạn không nên hoàn toàn phụ thuộc vào các hướng dẫn và gợi ý do ChatGPT đưa ra. Thay vào đó, bạn nên chủ động tìm kiếm thêm thông tin về IELTS ở các trang web uy tín để tránh bị thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến band điểm IELTS trong tương lai.

📖 Tham khảo thêm một số nguồn chấm và sửa bài IELTS Writing chất lượng khác để nâng cao band điểm nhé!

Qua bài viết này chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về cách dùng ChatGPT học IELTS Writing. Có thể thấy ChatGPT là một công cụ đắc lực cho hành trình ôn luyện IELTS. Tuy nhiên, công cụ này vẫn còn rất nhiều hạn chế và có thể gây ra hậu quả không mong muốn mà các bạn cần phải lưu ý khi sử dụng. Để có thể hoàn toàn yên tâm học IELTS đúng phương pháp với một lộ trình hiệu quả, các bạn hãy liên hệ đến DOL và trải nghiệm khóa học áp dụng phương pháp Linearthinking ngay bây giờ nhé.

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background