Describe a picture - IELTS Speaking Part 2 Samples 8.0+

Describe a picture là một câu hỏi khá khó. Tùy vào nội dung trong hình bạn muốn kể tới mà chủ đề của câu hỏi sẽ thay đổi theo. Vì thế, bạn cần phải có vốn từ vựng tốt cũng như các cách phát triển và hệ thống ý một cách hiệu quả để câu trả lời của bạn đạt được điểm tối đa. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample cho đề describe a picture nhé!

blog-cover-editor