Describe Your Mother – IELTS Speaking Part 2 Sample band 8

Nhân dịp 12/5 – Ngày của Mẹ (Mother’s Day), DOL giới thiệu đến các bạn Bài mẫu chủ đề Describe your mother. Đây là một câu hỏi thuộc chủ đề tả người (People) và chủ đề gia đình (Family). Đây cũng là 2 chủ đề xuất hiện thường xuyên, không chỉ trong bài thi IELTS Speaking mà còn trong giao tiếp hằng ngày. Vì thế, bạn cần phải có vốn từ vựng tốt cũng như các cách phát triển và hệ thống ý hiệu quả để câu trả lời của bạn đạt được điểm tối đa. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample cho đề Describe your Mother nhé!

A. Cấu trúc câu & Từ vựng chủ đề Describe your Mother

1. Cấu trúc câu với Describe your Mother

• It’s pretty hard to pinpoint one out but if I have to, I would like to describe ………..; • She is definitely…………….; • To describe how she influenced me,……..; • She taught me………..; • The reason I admire her is………;

2. Từ vựng hay dùng cho chủ đề Describe your Mother

• Nuclear family: Gia đình 2 thế hệ • A strong bond: Liên kết mạnh mẽ • Affection: Tình cảm • Pinpoint: Xác định • To the bottom of my heart: Tận cùng trái tim • Intelligence: Sự thông minh • Loving nature: Bản chất yêu thương • Perky: Vui tươi • Charismatic: Cuốn hút • Optimistic: Lạc quan • Ray of sunshine: Tia nắng • Parenting method: Cách dạy con • *Patience: Sự kiên nhẫn • Honesty: Sự trung thực • Virtues: Tố chất • Caring: Quan tâm • Compassionate: Trắc ẩn • Kindness: Lòng tốt • Ideal: Lý tưởng • Sacrificed: Hy sinh. <<Chủ đề liên quan>> Chủ đề Describe a person you admire

B. Bài mẫu cho chủ đề Describe your Mother

1. Đề bài Describe your Mother

Describe a family member who has had an important influence on you. You should say: • Who the person is; • What kind of person he or she is; • What this person has done to influence you; => And explain why you think this person is important to you. Tham khảo đề tổng quát: Chủ đề Describe A Person – IELTS Speaking Part 2

2. Bài mẫu Describe your Mother

I have got a nuclear family that has only five members. We obviously have our own difference and sometimes we fight but all of us love each other very much. We share a strong bond and affection. It’s pretty hard to pinpoint one out but if I have to, I would like to describe my mother. She’s possibly the first one I saw when I opened my eyes to this world. I love her to the bottom of my heart. I respect her intelligence and her loving nature. She is definitely the kindest person I have ever and will ever met. She is perky, charismatic, optimistic and the ray of sunshine in my life. To describe how she influenced me, I’d say it’s her parenting method that make me become who I am at the moment. She taught me patience, honesty and hard work brings success. I spent 18 years living with my parents and those virtues are our living motto until now. I am currently living alone now but whenever I have a chance, I’ll always visit my parents and tell them everything. My mother gives great advice. The reason I admire her, well – she is caring, compassionate, and possesses kindness and love for everyone. She is an ideal mother who raised all of her children and ensured their quality education and moral values. She has sacrificed a lot and had never complained about anything to us. Thank you for listening. Ngoài ra, những cấu trúc, từ vựng và bài mẫu trên còn có thể áp dụng được cho những chủ đề như describe a family member, talk about your mother, v.v. Các từ vựng và cấu trúc câu ở trên là nguồn tài liệu tham khảo cực kỳ hiệu quả cho các bạn có thể sử dụng không chỉ với chủ đề Describe your mother mà còn nhiều chủ đề khác trong bài thi IELTS Speaking. Bạn có thể tham khảo thêm các chủ đề khác tại chuyên mục Blog DOL English