Giới từ (Prepositions) trong IELTS

Giới từ là một từ hoặc một nhóm từ được sử dụng trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ để chỉ phương hướng, thời gian, địa điểm, vị trí, các mối quan hệ không gian hoặc để giới thiệu một đối tượng. Mặc dù nói đến giới từ ai cũng cảm thấy quen thuộc nhưng làm thế nào để sử dụng và phân loại một cách hiệu quả thì ít ai nói đến. Hôm nay, bạn hãy cùng DOL English xem qua cách sử dụng giới từ trong IELTS qua bài viết dưới đây nhé!

giới từ trong ielts