Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Giới từ (Prepositions)

Trong Tiếng Anh, giới từ chiếm một phần khá nhỏ nhưng mà sử dụng không thành thạo, sẽ mang đến nhiều rắc rối không nên có trong bài thi của bạn đó. Để vượt qua vấn đề này, hôm nay DOL English mang đến cho bạn bộ bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề giới từ (preposition) để luyện tập đây. Cùng làm ngay thôi nhé!

Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Giới từ (Prepositions)