👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Chủ ngữ và phân loại chủ ngữ trong tiếng Anh

Tương tự như tiếng Việt, trong tiếng Anh câu cũng được hình thành từ chủ ngữ và vị ngữ bổ sung nghĩa cho nhau. Theo đó, cách thể hiện chủ ngữ trong câu một cách chính xác là một yếu tố quan trọng để nâng cao trình độ tiếng Anh của người học. Do đó, ở bài viết dưới đây, DOL English sẽ cung cấp cho bạn đọc khái niệm, phân loại thể dạng chủ ngữ và cách hình thành chủ ngữ trong câu. Đừng bỏ qua nhé.

blog-cover-editor