👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Cách dùng động từ “illustrate” tiếng Anh bạn nên biết

Trong bài thi IELTS, đặc biệt là Writing, động từ “illustrate” thường xuyên xuất hiện. Theo đó, trong tiếng Anh, động từ này cũng được sử dụng cho nhiều nghĩa khác nhau. Do đó, trong bài viết này, DOL English sẽ phân tích Cách dùng động từ"illustrate"tiếng Anh nhằm giúp bạn đọc nắm rõ và sử dụng từ vựng này hiệu quả hơn.

blog-cover-editor