IELTS Speaking Part 1 Birthday: Từ vựng và bài mẫu topic Birthday

IELTS Speaking part 1 Birthday đã là một chủ đề không còn quá xa lạ trong phần thi IELTS speaking part 1. Tuy nhiên, nhiều bạn thí sinh vẫn còn gặp khó khăn trong phòng thi với chủ đề này. Nguyên nhân là do các bạn còn thiếu từ vựng và chưa biết cách khai triển câu trả lời. Trong bài viết này, DOL sẽ cùng các bạn “xử gọn” 5 câu hỏi thường hay gặp nhất trong phòng thi cho topic này, để biến việc trả lời câu hỏi cho IELTS speaking part 1 Birthday trở nên nhẹ nhàng hơn nhé.

blog-cover-editor