👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Tổng hợp từ vựng IELTS Writing Task 1 dạng Map - Từ vựng mô tả bản đồ

Theo DOL, IELTS writing task 1 map vocabulary luôn là một chủ đề khó vì ngoài việc cần có các specific vocabulary để diễn tả map, chúng ta cũng cần biết cách diễn đạt câu từ một cách logical nhất có thể. Trong bài viết này, DOL sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đầu tiên nhé.

Tổng hợp từ vựng IELTS Writing Task 1 dạng Map - Từ vựng mô tả bản đồ