Lịch thi IELTS 2019 - Thời gian, địa điểm và lệ phí

Lịch thi IELTS 2019 dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về kỳ kiểm tra IELTS chính thức do Hội đồng Anh (British Council – BC) và IDP tổ chức. Lịch này bao gồm ngày thi tại tất cả các tỉnh, thành phố và thời hạn đăng ký thi trong năm 2019.

Lịch thi IELTS 2019: Thời gian, địa điểm và lệ phí