👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Talk About Childhood - bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2,3

Bạn thường xuyên gặp các câu hỏi như What kinds of books do people in your country often read?, What should we do to encourage children to read more?, v.v. nhưng lại không biết cách lựa chọn những từ vựng hay để áp dụng? Vậy thì bạn đừng quá lo lắng bởi thông qua bài viết hôm nay,  DOL English sẽ cung cấp tất tần tật các kiến thức hữu ích, quan trọng thuộc topic “book” để giúp bạn có một hành trang cần có trước khi bắt đầu chinh phục bài thi IELTS Speaking nhé!

blog-cover-editor

I, CÁC TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN THI IELTS SPEAKING – CHỦ ĐỀ Talk about a book:

II, CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP & BÀI MẪU CHO PHẦN IELTS SPEAKING PART 1 CHỦ ĐỀ Talk about a book:

1. Do you like reading? (Bạn có thích đọc sách không)

To be honest, I am an avid reader who loves to digest every single book that I encounter. And my favorite kinds of books are novels, science fiction, non-fiction and comics. One great thing about reading is that it helps enrich our knowledge as well as imagination in various aspects of life.

Dịch:

Thành thật mà nói, tôi là một người ham đọc sách, thích đọc từng cuốn sách mà tôi thấy. Và loại sách yêu thích của tôi là tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng, phi hư cấu và truyện tranh. Một điều tuyệt vời của việc đọc sách là nó giúp tôi làm phong phú thêm kiến ​​thức cũng như trí tưởng tượng của mình trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

2. What is your favorite book? (Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?) 

Well, up till now, I’ve been reading a host of books, among which I am especially into a book named “Tao Te Ching” written by Laozi who is a great Chinese intellect. To be more specific, the book is all about the overall perspective of life, in which people are taught how to behave and act naturally and comply with all sorts of rules of this world. Personally, I could learn a lot from this book, and this one is worth rereading.

Dịch:

Cho đến giờ tôi vẫn đang đọc rất nhiều sách nhưng cuốn sách tôi đặc biệt yêu thích thì có tên là “Đạo Đức Kinh” do Lão Tử, một trí thức vĩ đại của Trung Quốc viết. Nói một cách cụ thể hơn, cuốn sách tổng quát về quan điểm của cuộc sống, trong đó con người được dạy cách cư xử và hành động một cách tự nhiên cũng như phải tuân thủ mọi quy tắc của thế giới này. Cá nhân tôi có thể học được rất nhiều điều từ cuốn sách và đây cũng là cuốn sách rất đáng để đọc lại.

3. Who is your favorite author? (Tác giả yêu thích của bạn là ai?) 

I love many writers because of their writing styles and the messages they convey in their masterpieces. However, if I have to choose one, I would say it is Banana Yoshimoto, a Japanese writer who influenced my way of thinking a great deal. What I mean by this is that through his writing style and stories embedded in every word, he truly led me to another world and immersed myself in the characters with their capricious emotions. 

Dịch:

Tôi thích nhiều nhà văn vì văn phòng của họ cùng những thông điệp mà họ truyền tải trong những tác phẩm của mình. Tuy nhiên, nếu phải chọn một người, tôi phải nói rằng đó là Banana Yoshimoto, một nhà văn Nhật Bản, người đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối suy nghĩ của tôi. Ý tôi muốn nói ở đây là thông qua phong cách viết và những câu chuyện được lồng vào từng câu chữ, anh ấy đã thực sự dẫn tôi đến một thế giới khác, khiến tôi đắm mình vào các nhân vật với những cảm xúc thất thường của họ.

III, BÀI MẪU PHẦN IELTS SPEAKING PART 2 CHO CHỦ ĐỀ Talk about a book:

Well, to tell the truth, I am a bookworm, so I have read hundreds of books all my life. However, there is one book which left the deepest impression on me which is “The universe in a nutshell” by Stephen Hawking.

The title seems arrogant but the whole book is a true treasure for those seeking the truth behind the whole universe in which we are living. And as for the author, Stephen Hawking is a genius and one of the most talented scientists in this era. He wrapped up everything that he knows about the universe into one little book with comprehensible descriptions even for non-specialized readers. This masterpiece is a marvelous story about what the universe is made of and how it operates itself. Also, there are illustrations and models which are vivid and relatable to every line displayed in the book.

To be frank, I first came across this book 5 years ago when I was surfing the internet in order to find something to read to kill time. As I caught a glimpse of the cover, I got absorbed into it immediately and decided to buy it. Fortunately, this book really came up to my expectations, and I couldn’t extract myself from it any second. As a science fanatic, I really considered this book a treasure given to those looking for some in-depth explanations of our surroundings. On top of that, some of the theories are beyond our imagination! 

I have introduced it to some of my friends and we all shared the same interest in this book. Since then, we have got another topic for discussion whenever we hang out with each other.

Dịch:

Thành thật mà nsoi, tôi là một con mọt sách, nên cả đời tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách. Tuy nhiên, có một cuốn sách để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi, đó là cuốn “Tóm lại vũ trụ” của Stephen Hawking.

Tiêu đề có vẻ kiêu ngạo nhưng toàn bộ cuốn sách là một kho báu thực sự cho những ai đang tìm kiếm sự thật đằng sau cả vũ trụ mà chúng ta đang sống. Đối với tác giả, Stephen Hawking là một thiên tài và là một trong những nhà khoa học tài năng nhất trong thời đại ngày nay. Anh ấy đã gói tất cả những gì anh ấy biết về vũ trụ vào một cuốn sách nhỏ với những mô tả dễ hiểu ngay cả đối với những độc giả không chuyên. Kiệt tác này là một câu chuyện kỳ ​​diệu về những gì vũ trụ được tạo thành và cách nó tự vận hành. Ngoài ra, còn có các hình ảnh minh họa và mô hình sống động và phù hợp với từng dòng hiển thị trong cuốn sách.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên tôi bắt gặp cuốn sách này là cách đây 5 năm khi tôi đang lướt mạng để tìm một thứ gì đó đọc để giết thời gian. Khi tôi nhìn thoáng qua trang bìa, tôi đã bị cuốn hút vào nó ngay lập tức và quyết định mua nó. May mắn thay, cuốn sách này thực sự đáp ứng được sự mong đợi của tôi và khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó bất cứ giây nào. Là một người đam mê khoa học, tôi thực sự coi cuốn sách này là một kho báu dành cho những ai đang tìm kiếm một số giải thích chuyên sâu về môi trường xung quanh chúng ta. Trên hết thảy là một số lý thuyết nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta!

Tôi đã giới thiệu nó cho một số người bạn và tất cả họ cũng đều có chung niềm yêu thích với cuốn sách này. Kể từ đó, chúng tôi có một chủ đề khác để thảo luận bất cứ khi nào chúng tôi đi chơi với nhau.

IV, CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP & ĐÁP ÁN MẪU CHO PHẦN IELTS SPEAKING PART 3 TRONG CHỦ ĐỀ Talk about a book:

  1. What kinds of books do people in your country often read? (Người dân nước bạn thường đọc những loại sách nào?) 

It really depends on their age and background. To be more specific, as for ages, youngsters prefer comics and magazines in order to have fun and enjoy simple things in life. Meanwhile, older people love newspapers and famous novels which help hone their critical thinking. With regard to background, those who are educated are into novels and informative reading materials.

Dịch:

1. Do you think that ebooks will replace printed books in the future? (Bạn có nghĩ rằng sách điện tử sẽ thay thế sách in trong tương lai?)

Well, the future’s not our own to see, but when it comes to books, I’m so sure that printed books will not exist anymore in the future as people tend to read books on electronic devices. Indeed, with the advent of reading devices, printed books will have to be got rid of to pave the way for ebook readers which are way lighter and more convenient to carry around. In addition, there will be no need to fell trees to produce more paper, which is environmentally friendly. 

Dịch:

Tương lai thì không thể biết trước được, nhưng khi nói đến sách, tôi rất chắc chắn rằng sách in sẽ không còn tồn tại trong tương lai nữa vì mọi người có xu hướng đọc sách trên các thiết bị điện tử hơn. Thật vậy, với sự ra đời của các thiết bị đọc sách, sách in sẽ phải bị loại bỏ để mở đường cho người đọc ebook bởi nó nhẹ hơn và thuận tiện hơn khi mang theo. Ngoài ra, sẽ không cần phải chặt cây để sản xuất thêm giấy, rất thân thiện với môi trường.

2. What should we do to encourage children to read more? (Chúng ta nên làm gì để khuyến khích trẻ em đọc nhiều hơn?) 

From my point of view, reading is a tedious activity for most children as they are not likely to sit still and glue their eyes to books. Therefore, forcing them to read is not a good option, so a reward is a nice choice when it comes to helping children spend more time reading. To be more specific, two hours of reading in exchange for one hour of playing games would be something that a child is willing to do. Hence, equivalent rewards should be applied in order to motivate them to pick up a book and start reading.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, đọc sách là một hoạt động tẻ nhạt đối với hầu hết trẻ em vì chúng không có khả năng ngồi yên và dán mắt vào sách. Vì vậy, ép buộc chúng đọc không phải là một lựa chọn tốt, do đó phần thưởng có thể là một sự lựa chọn phù hợp hơn giúp trẻ con dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc. Cụ thể, hai giờ đọc sách để đổi lấy một giờ chơi trò chơi sẽ là điều mà một đứa trẻ sẵn sàng làm. Do đó, các phần thưởng tương đương nên được áp dụng để thúc đẩy chúng lấy một cuốn sách và bắt đầu đọc nó.

Có thể thấy, phần kiến thức trên rất dễ áp dụng phải không nào. Hãy thường xuyên ôn tập các câu hỏi đã được đề cập và nhớ lưu lại bài viết tuy nhỏ mà có võ này để lấy ra làm tư liệu mỗi khi cần nhé. Đừng ngần ngại comment thêm cho chúng mình biết các từ vựng, cấu trúc hay ho khác ở phía dưới đây nha.

Xem thêm các chủ đề IELTS Speaking Part 1-2-3 thường gặp khác tại: Các chủ đề speaking ielts thường gặp ở phần thi IELTS Speaking

Hướng dẫn luyện nói tiếng Anh hiệu quả cho phần thi IELTS Speaking tại: IELTS Speaking: Hướng dẫn luyện nói tiếng Anh hiệu quả

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background