Các chủ đề speaking ielts thường gặp ở IELTS Speaking Part 1 – 2

IELTS Speaking Test bao gồm 3 phần thi chính, mỗi phần thi có một yêu cầu riêng và một kỹ năng tập trụng riêng. Để có thể nhẹ nhàng bước qua 15 phút của phần thi này, các bạn nên trước hết hiểu rõ các thông tin tổng quan về phần thi để từ đó đưa ra được một con đường luyện tập hiệu quả phù hợp với bản thân. Một trong những bí quyết học tập hiệu quả nhất để có thể nâng cao các kỹ năng liên quan tới phần thi chính là làm bài tập thật nhiều và luyện tập thường xuyên. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn các chủ đề speaking tiếng anh để luyện speaking ielts theo chủ đề giúp các bạn có thể tham khảo ôn luyện.

A. Các câu hỏi/ chủ đề – topic Speaking IELTS part 1 thường gặp

Phần part 1 sẽ tương tự như một buổi phỏng vấn. Giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi về những chủ đề thân thuộc xoay quanh cuộc sống hằng ngày của mình. Vì vậy IELTS speaking topic part 1 tương đối gần gũi với nhiều sỉ tử IELTS. Cùng tham khảo những topic luyện nói ielts theo chủ đề dưới đây do DOL tổng hợp nhé:

1. Các câu hỏi thường gặp trong IELTS speaking part 1:

Chủ đề 1: Warm-up • Could you show me your identification card please? • Could you tell me your full name please? • What shall I call you? • Does your name have any special meaning? • Why do so many people change their names? • Is your name important to you? Chủ đề 2: Hometown or birth place • Where do you come from? • Where do you live? • Can you tell me something about your hometown? • Can you tell me some famous landscapes or scenic spots in your hometown? • Can you tell me some history of your hometown? Chủ đề 3: Personal background and information • Are you a student or do you have a job? • What do you like most about your study? • What kind of job do you prefer after graduation? • What is your major? • What do you do for living? • Could you tell me a typical day of yours? • How do you get your job? • Are you satisfied with your job? • What do you like most about your job? • What kind of job do you prefer in the future? Chủ đề 4: Hobby or inclination • What do you usually do in your spare time? • Do you prefer to stay alone or with your friends? • What do you usually do on weekends and weekdays? • What do you usually do when you go out? • What do you usually do with your friends? • Do you like reading? • What kind of books do you like best? • Do you like English? Why or why not? • What do you think of the importance of English? • What are good hobbies and bad hobbies? Why? Chủ đề 5: Future plan • Why do you take the IELTS test? • What are you planning to do in the next five years? • What are you planning to do in the next ten years? • What is the first thing you will do when you arrive at the new place? Chủ đề 6: Traveling • Do you like traveling? • Do you like travel alone or with your friends? • Have you traveled to other places? Where are they? • What do you usually do when you first arrive in a new place? • What are the benefits of traveling? • Why do so many people like traveling nowadays? • Do you think it’s true that travel broadens the mind? • Do young people and older people benefit differently from travelling? • How can you make sure you get the most from your travels? Chủ đề 7: Family • Tell me something about your family. • What do you like doing most with your family? • Who are you close to in your family? • In what way is your family important to you? • In what ways have families changed in the last hundred years? • Should we rely heavily on our families or is it better to try to be independent? Chủ đề 8: Friends • Do you have many friends? Are they casual acquaintances or close friends? • Do you prefer to stay with your family or with your friends? • Do you prefer one or two close friends or many friends? • Can you talk about your best friend? • How to make friends? • What do you usually do with your friends? • Is the time you spend with your friends as much as that you spend with your family? • What do you expect from a good friend? • Are friends as important to you as family? • Do you think friendships change as we get older? How? Chủ đề 9: Music • Do you like music? • What are the benefits of listening to music? • What kind of music do you like best? • Why do you like this kind of music? • What is your favourite musical instrument?Transportation • Can you say something about the transportation in your hometown? • What is the common means of transport in your country? • Do traffic jams often occur in your hometown or in the city where you live? • How to solve the problem? • What changes in transportation have taken place in the past several years in your country? Chủ đề 10: Sport • Do you play any sports? • How long have you played basketball? • Do you watch sport on TV? • What is the most popular sport in your country? • How do people in your country stay fit? • Is it important for children to play sports?

2. Các chủ đề “lạ” đã từng được cho ra

Chủ đề về Robots • What do you think of robots? • Did you watch any cartoons related to robots in your childhood? • Do you like the idea of robots helping you at home or driving your car? Chủ đề về Shoes • Do you like to buy expensive shoes? • When you buy shoes, do you prefer convenience or style? • Why do you think some people buy many pairs of shoes? • Have you ever bought shoes online? Chủ đề về Hat • Do you ever wear a hat or a cap? • Did you wear a hat to a cap when you were a child? • Are there any special occasions in your country when people wear hats? • Do people wear hats for practical reasons or for fashion today? Chủ đề về Dictionary • How often do you use a dictionary? • Do you prefer to use an electronic or a paper dictionary? • How would you feel if someone gave you a dictionary as a present? • Do you think writing a dictionary would be an interesting job? Chủ đề về Water • What do you most like to do if you’re near the water? • Do you like going on holiday near water? • Have you ever travelled by boat? • Do you think everyone should learn to swim? Chủ đề Noise • Are you often in places where there is a lot of noise? • How do you feel when you are in a noisy place? • Are there any kinds of sounds that you particularly like or dislike? • Do you think daily life is becoming noisier? Sau khi tìm hiểu các chủ đề nói tiếng anh hay, tiếp theo chúng ta sẽ xem qua một bài mẫu từ những chủ đề trên và cùng phân tích để có thể hiểu rõ hơn về cách để có một câu trả lời chính xác đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của giám khảo.

3. Bài mẫu speaking part 1 IELTS thường gặp

Bài thi nói ielts mẫu chủ đề Sport
Do you play any sports? Not as much as I should. I’m really busy with my job these days, so I don’t get the chance to do as many sports as I would like. I used to play basketball and swim on the weekend but not anymore. Ở những câu hỏi Yes/No question như trên. Nếu các bạn chỉ trả lời có hay không thì chắc chắn sẽ không được điểm cao. Có rất nhiều cách để mở rộng câu trả lời cho dài hơn. Chẳng hạn như câu trên, phần trả lời có thêm giải thích cho việc tại sao bản thân không choi thể thao nữa cũng như miêu tả về quá khứ. How long have you played basketball? Since I was about 15 years old. I remember playing a computer game about basketball when I was about 10 and it made me obsessed with the sport. From then on I played basketball every weekend until I went to university and then other things took priority, but I regret not maintaining it because it was something I loved doing. Ở những câu hỏi về thời gian như trên, dừng lại ở câu trả lời là chưa đủ. Trong câu trả lời trên, chúng ta có thể kể về nguyên nhân tại sao lại bắt đầu yêu thích môn bóng rỗ cũng như thể hiện cảm xúc của mình ra về vấn đề đó. Do you watch sport on TV? Soccer is my favorite sport to watch on TV. I’m terrible at soccer but I love watching it on TV, especially big games like the Champions League. I am a huge fan of Chelsea Football Club in the UK but my friends are Manchester United fans so we always bet when those two clubs play each other. It’s a very fun activity between our group of friend. Thay vì trả lời trực tiếp yes/no. Chúng ta có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan (chú ý chỉ nên thêm các thông tin liên quan tới câu hỏi) để kéo dài câu trả lời ra. What is the most popular sport in your country? In my country, there are two dominant sports: Soccer and Basketball. They are popular because they’re so easy to play. People can start a game anywhere, with anyone, not as a formal competition but as a socializing event. Câu trả lời này cũng tương tự những câu trên khi chúng ta giải thích rõ nguyên nhân (because they’re so easy to play. People can start a game anywhere, with anyone, not as a formal competition but as a socializing event) cho hiện tượng được trả lời (there are two dominant sports: Soccer and Basketball). How do people in your country stay fit? Lots of young people play field sports, but more and more people are joining gyms. Gyms have really taken off recently as people worry more and more about their appearance. I think it has much more to do with how good people look rather than actually keeping fit. Is it important for children to play sports? Definitely. Sport not only keeps them healthy, but it also teaches them discipline and keeps them out of trouble. For instance, in my school, the kids who were dedicated to sport also achieved the highest grades in school and went on to good universities where they continued to work hard. Ở 2 câu hỏi trên, chúng ta có thể thấy việc giải thích lí do cùng với đưa ra ý kiến cá nhân và cảm xúc của bản thân về vấn đề được nếu ra trong câu hỏi là một cách rất hay để có thể phát triển ý tưởng và mở rộng câu trả lời của mình hơn.

4. Bài mẫu chủ đề “lạ”

Bài thi nói IELTS mẫu chủ đề Shoes Do you like to buy expensive shoes? No. I’m more interested in comfort than brand recognition. When shopping for a pair of shoes, my priority is to have the most comfortable one, not the most expensive one. With that being said, the design of the shoes is also important for me. Như dặn dò trước đó, đối với những câu hỏi yes/no question, các bạn có thể mở rộng thêm ý bằng cách giải thích cho câu trả lời của mình bằng cách đưa ra một ví dụ từ một kinh nghiệm của chính bản thân mình (như trong trường hợp ở trên) When you buy shoes, do you prefer convenience or style? To be honest, I consider both when buying shoes. I will buy the pair that looks the best without hurting my feet when I try it on. Why do you think some people buy many pairs of shoes? Probably because shoes are considered to be fashion nowadays, just like clothes. And of course, you can not just have only one shirt or one jean. You would to have wide range of options for your outfit every day. Moreover, each event required different types of shoe. For example, if you’re going to a conference, a pairs of leather shoes would be a more suitable option than a pair of sneakers. Have you ever bought shoes online? The internet opened a lot of opportunities for business and shopping online is one of the opportunities. Most of my shoes were bought online because the online shop has more options and you can just return them easily if it does not fit you.

B. Chủ đề ielts speaking part 2 thường gặp

Ở phần 2, giám khảo sẽ đưa cho bạn một cue card trong đó có chủ đề yêu cầu bạn phải trả lời. Ngoài ra còn có một số điểm mà bạn phải đề cấp tới liên quan tới các chủ đề thi nói tiếng anh được cấp. Đối với đề thi nói IELTS Speaking Part 2, bạn sẽ có 1 phút đề chuẩn bị. Trong 1 phút này, bạn đừng tập trung nghĩ ra quá nhiều ý để nói. Thay vào đó hãy tập trung 2-3 ý chính và từ đó mở rộng ra bằng cách giải thích, miêu tả hay kể chuyện, v.v. Các bạn có thể xem thêm các phương pháp thi IELTS speaking Task 2. Cùng tìm hiểu những speaking topic task 2/topic for ielts speaking và những bài speaking IELTS mẫu với DOL nhé!

1. Describe a party that you joined

You should say: • When it took place? • Where it was? • Whose party it was? • And describe what you did there? Bài mẫu The party was my best friend’s birthday celebration (giải thích bữa tiệc do ai tổ chức). It took place last month, during the evening (Bữa tiệc diễn ra khi nào). My friend held the party in a beautifully converted barn in a rural location on the edges of Sheffield in England (bữa tiệc diễn ra ở đâu). (Phần diễn tả buổi tiệc) The venue had a wooden polished floor and was very simply decorated with some tastefully positioned fairy lights and candles (miêu tả tổng quát trước). The candles were, in fact, artificial for safety reasons, but they looked very realistic. There was low-level music playing and lots of places to sit and chat or mingle with other guests. If I remember correctly, there were white tablecloths over the tables and some simple but lovely floral decorations. (miêu tả không khí của buổi tiệc) The food was provided by a friend who specializes in fast street food. You could queue up for a delicious meal presented in a wrap from a very jolly woman serving from an open-sided vehicle parked in the cobbled courtyard outside. In a separate annexed room inside was a table almost collapsing under the weight of delicious home-made cakes and puddings on one side, and glorious British cheeses on the other. (những điểm đặc biệt đáng nhớ từ buổi tiệc) Besides eating and drinking, I made a lot of new friends. The music got louder from 9PM. Everyone including me danced to the music until midnight (miêu tả những việc bạn đã làm trong buổi tiệc). I definitely had a great time at the party. (trình bày cảm xúc của mình) Qua ví dụ trên các bạn đã nắm được phần nào cách trình bày một bài thi IELTS Speaking part 2. Dưới đây là tuyển tập 45 câu hỏi ví dụ ở 5 chủ đề lớn chung của Part 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking.

2. Describe a person

Describe someone who is a good parent You should say: • Who this person is?; • How you know this person?; • What this person does?; • Explain why you think this person is a good parent?. Describe a famous athlete you know You should say: • Who he or she is?; • How you know him or her?; • What he or she has achieved?; • Why he is famous?. Describe someone who is very professional You should say • Who this person is?; • What this person does?; • How you knew this person?; • And explain why this person is professional?. Describe someone who is talkative You should say: • Who this person is?; • How you know this person?; • What this person likes to talk about ABCDEF.com?; • And explain how you feel about this person?. Describe a popular comic actor or actress you know You should say: • Who he/she is?; • How you knew him/her?; • What comedies has he/she performed?; • And explain why he/she is popular?. Describe a popular person You should say: • Who the person is?; • What kind of person he or she is?; • Why you think this person is popular?; • How this person influences the public?.

3. Describe a place

Describe a public place that you think needs improvements You should say: • Where this public place is?; • What it is like?; • Why you think it needs improvements?; • And how to make it better. Describe a country or city that you would like to live or work in the future You should say: • Where the country or city is?; • Why you want to live or work there?; • Who you like to live or work with?; • What you do to achieve your dreams. Describe a leisure facility (cinema, theatre, sports center) you would like to have in your hometown You should say: • What it is?; • Where it is?; • When you go there?; • And how you feel about it?. Describe a place in your city or town that you like to visit with your friends / Describe a place where you often visit with your friends or family You should say: • Where the place is?; • How you know the place?; • How you go there?; • And explain why you want to visit?. Describe an important river/areas of water in your country You should say: • How long the river is?; • Where it is?; • What it looks like?; • Why it is important?.

4. Describe an event

Describe a memorable story told by someone You should say: • Who told you the story?; • When you heard the story?; • What the story was about?; • Explain why you found it memorable?. Describe something you enjoy doing with an old person in your family You should say: • What it it?; • How often you do it?; • Who you do it with?; • Why you enjoy doing it with this person?. Describe an important event that you celebrated You should say: • What it was? • Where it happened? • Why it was important? • How people felt about it? Describe a good service you received You should say: • What the service is • When you received it • Who you were with • How do you feel about it Describe a (good) decision someone made You should say: • Who made it? • What was the decision? • When it was made? • Why it was a good decision? Describe a perfect vacation (away from home) you would like to have in the future You should say: • Where you want to go? • When you would like to go? • What you can do for the holiday? • Who you would like to go with? Describe a new development (such as new roads, shopping centers) that appeared in your town or city You should say: • What it was? • When it was developed? • Where you saw it? • And explain how you felt about it? Describe a time when someone visited your home You should say: • Who he or she was? • When it happened? • What you did? • How you felt about the visit? Describe a situation when you had to be polite You should say: • What situation it was? • Who were there? • Why you had to be polite? • Explain how you showed politeness? Describe an occasion when you helped a person You should say: • What the situation was? • Who you helped? • How you helped? • And explain how you felt after giving help? Describe a special day that you went out but didn’t spend much money (a special day out which did not cost too much) You should say: • What day it was? • Where you went? • What you did? • And explain who you were with? Describe a historical period that you are interested in You should say: • What the historical period is? • How you know it? • What happened during that period? • why you find it interesting? Describe a trip that you plan to go in the near future You should say: • Where this place is? • Who you would like to go with? • What would you do there? • And explain why you would like to go there? Describe an interesting job that you want to have in the future You should say: • What it is • How you can find this job • What qualities it requires • And explain why it is a well-paid job and why you think you will be good at it. Describe a time that you were shopping in a street market You should say: • When it was? • Where it was? • What you bought? • How you felt about the shopping experience? Describe a time that you had to change your plan or change your mind You should say: • When this happened? • What made you change the plan? • What the new plan was? • And how you felt about the change? Describe a time that you saved money for something You should say: • When it was? • Why you saved money? • How much you saved? • How you felt about it? Describe something interesting that your friend has done but you haven’t done You should say • What it is? • When did your friend do it? • And explain why you want to do it?

5. Describe things

Describe a TV program You should say: • What the TV program is? • How you know it? • What it is like? • Why you like it? Describe a piece of furniture You should say: • What it is? • Where it is? • What it looks like (or what it is made of)? Describe a website you like to visit You should say: • When you found it? • What it is about? • How often you visit it? • And explain why you like this website? Describe an interesting subject that you learned in the school You should say: • What the subject was? • What your teacher was like? • How long you learned this subject? • And explain why you thought it was interesting? Describe your favorite season of the year You should say: • What it is? • When it is? • What you do? • Why you like it? Describe a special toy you had in your childhood You should say: • When you had the toy? • Who gave you the toy? • What it was like? • How you felt about the toy? Describe a good photo of you taken by someone You should say: • Where it was taken? • When it was taken? • Who took it for you? • Why it was unforgettable for you? Describe an unusual meal you had You should say: • Who you were with? • Where you went? • When it happened? • Why it was unusual? Describe a piece of technology (not computer-related) you like to use You should say: • What the technology is? • When it was invented? • What it is used for? • How do you feel about it? Describe the time when you received your first cellphone You should say: • When it was? • Where you were? • Who gave you the cellphone? • What it was like? • How you felt about it? Describe a favorite song of yours You should say: • What this song is about? • When you listened to this song for the first time? • How often you listen to this song? • And explain why you think it is your favorite? Describe some useful skills you learned in a math class from your primary/high school You should say: • What the skill was? • How you learned it? • Who taught you? • And why it was useful to you? Describe something you own that you want to replace You should say: • What it is? • Where it is? • How you get it? • And explain why you want to replace it? Describe something that can help you concentrate on work/study You should say: • How does it help you? • What do you think about it? Describe an interesting animal You should say: • What it looks like? • When you saw/knew it for the first time? • Where it lives? • And explain why it is interesting? Describe something important that you lost You should say: • What is it? • Why it is important? • How did you lose it? • What did you do after you lost it. Hãy luôn nghĩ trong đầu: không hề có câu trả lời sai hoặc đúng. Những câu trả lời này hoàn toàn là cá nhân, vì vậy bạn phải đưa ra câu trả lời từ chính bản thân mình. Nếu giám khảo nghĩ rằng bạn đang học thuộc lòng câu trả lời, bạn sẽ mất rất nhiều điểm. Những ví dụ và chủ đề ở trên chỉ nên được dùng để tham khảo cho việc luyện tập và cải thiện khả năng Nói của mình. Bạn cần chắc chắn là mình nói chính xác, rõ ràng, cộng với sự tự tin trong mỗi câu trả lời của mình. Hãy làm câu trả lời của bạn thật thú vị bằng cách không chỉ đưa ra những thông tin, mà còn giải thích chúng rõ ràng, đưa ra những ví dụ từ chính bản thân mình. Như vậy bạn mới có thể đạt được con điểm hoàn hảo như mong muốn.