Từ vựng IELTS chủ đề Books (Sách) - IELTS Speaking

Như các bạn đã biết, ở bài thi IELTS Writing hoặc Speaking, chúng ta sẽ được yêu cầu viết hoặc nói về quan điểm cá nhân về những vấn đề trong cuộc sống như là học tập, nghề nghiệp, nông thôn, thành thị, thể thao, giải trí,… Ở bài viết này, DOL English sẽ cung cấp cho bạn bộ từ vựng IELTS chủ đề Book với 14 từ/cụm từ và 2 bài tập ôn luyện từ mới. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu tìm hiểu những từ vựng đó là gì nhé!

Từ vựng IELTS chủ đề Books (Sách) - IELTS Speaking