Talk About A Party - IELTS Speaking Sample Answers 8.0+

Ở phần thi IELTS Speaking, chủ đề Talk About Animals, Animal là động vật vậy party animal là gì? Nếu bạn chưa biết cụm từ cực chất này để ứng dụng trong bài nói có chủ đề “Talk about A Party” thì hãy cùng chúng mình đón xem bài viết ngay phía dưới đây nhé. Đừng chỉ dùng những từ đơn giản bởi nó sẽ giới hạn điểm thi của bạn đấy, hãy lấy giấy bút ra để chuẩn bị ghi chú lại các cụm từ hay ho ở phía dưới đây thôi nào!  

I, CÁC TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN THI IELTS SPEAKING – CHỦ ĐỀ Talk about A Party:

II, CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP & BÀI MẪU CHO PHẦN IELTS SPEAKING PART 1 CHỦ ĐỀ Talk about A Party:

1. Do you enjoy parties? (Bạn có thích tận hưởng các bữa tiệc?)

To be frank, I am a party animal, so I rarely miss any party invited by my friends. Normally, we usually throw a party on our birthdays or even on some special occasions like Christmas or Halloween. To me, these are the times for us to enjoy ourselves and tighten our relationships. 

Dịch:

Nói thẳng ra, tôi là người thích tiệc tùng nên ít khi bỏ lỡ bữa tiệc nào do bạn bè mời. Thông thường, chúng tôi thường tổ chức một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của mình hoặc thậm chí vào một số dịp đặc biệt như Giáng sinh hoặc Halloween. Với tôi, đây là thời gian để chúng ta tận hưởng bản thân và thắt chặt các mối quan hệ của mình.

2. Do people often celebrate special events by organizing a party in your country? (Mọi người có thường ăn mừng các sự kiện đặc biệt bằng cách tổ chức một bữa tiệc ở đất nước của bạn không?)

As far as I’m concerned, it is not always the case. I mean that some people prefer not to celebrate an event since they are introverts, while others could throw a party whenever they feel like to. This really depends on each individual, and not on the tradition.

Dịch:

Theo như tôi biết, nó không phải luôn luôn như vậy. Ý tôi là một số người không muốn ăn mừng một sự kiện nào đó vì họ là người hướng nội, trong khi những người khác có thể tổ chức tiệc bất cứ khi nào họ muốn. Điều này thực sự phụ thuộc vào mỗi cá nhân, và không phụ thuộc vào truyền thống.

3. How do you celebrate your birthdays? (Bạn tổ chức sinh nhật của mình như thế nào?)

To me, birthdays are not very important as they are repeated on a yearly basis. When I was a child, my parents usually celebrated my birthdays by organizing parties for me, but now I just want to have a small and cozy dinner with my family at a restaurant on that day. 

Dịch:

Đối với tôi, sinh nhật không quan trọng lắm vì chúng được lặp lại hàng năm. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường tổ chức sinh nhật cho tôi bằng cách tổ chức các bữa tiệc cho tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn có một bữa tối nhỏ và ấm cúng với gia đình tại một nhà hàng vào ngày hôm đó.

III, BÀI MẪU PHẦN IELTS SPEAKING PART 2 CHO CHỦ ĐỀ Talk about A Party:

Well, when it comes to birthday parties, to be frank, I am not really into them. However, there was one that left a deep impression on me, which was my birthday party 3 years ago.

Several days prior to my birthday, when I was working at my company, a very close colleague of mine approached me and asked me if I would be free a few days after. I said yes immediately and asked him if he needed me for anything. He just smiled and told me that he would like me to help him with some problems at the company. I was hesitating at first since it would be Sunday and I intended to go to the cinema with my girlfriend. However, I decided to help him out.

On that day, as we entered the office and turned on the light, every colleague of my department was there and shouted “Surprise!”. I was stunned for a few seconds before I realized that they had been preparing for my birthday party for a whole week. I was about to burst into tears as they came hugging me and gave me some gifts. The whole place was decorated with balloons and flowers, and there was a small birthday cake with a candle on it. After blowing the candle and making my wish, I said thanks to all of them and took them all to a restaurant nearby to celebrate the day. Everything was on me as I insisted.

To be honest, I didn’t expect everything to be that perfect as we were just co-workers and they didn’t have to do that for me. Nevertheless, I was touched and since then I have regarded them as my second family.

Dịch:

Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích những bữa tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, có một điều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, đó là bữa tiệc sinh nhật của tôi cách đây 3 năm.

Vài ngày trước sinh nhật của tôi, khi tôi đang làm việc tại công ty của mình, một đồng nghiệp rất thân của tôi đã đến gặp tôi và hỏi tôi liệu tôi có rảnh vài ngày sau không. Tôi nói có ngay lập tức và hỏi anh ấy có cần tôi làm gì không. Anh ấy chỉ cười và nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi giúp anh ấy một số vấn đề ở công ty. Lúc đầu, tôi đã lưỡng lự vì hôm nay sẽ là Chủ nhật và tôi định đi xem phim với bạn gái của mình. Tuy nhiên, tôi quyết định giúp anh ấy.

Vào ngày hôm đó, khi chúng tôi bước vào văn phòng và bật đèn, mọi đồng nghiệp trong bộ phận của tôi đều có mặt ở đó và hét lên “Nhạc nhiên chưa”. Tôi sững sờ trong vài giây trước khi nhận ra rằng họ đã chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của tôi cả tuần nay. Tôi sắp bật khóc khi họ đến ôm tôi và tặng quà cho tôi. Toàn bộ nơi này được trang trí bằng bóng bay và hoa, trên đó còn có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cắm nến. Sau khi thổi nến và thực hiện điều ước của mình, tôi nói lời cảm ơn với tất cả họ và đưa tất cả họ đến một nhà hàng gần đó để kỷ niệm ngày này. Và tôi đã khao mọi người.

Thành thật mà nói, tôi không mong đợi mọi thứ hoàn hảo như vậy vì chúng tôi chỉ là đồng nghiệp và họ không cần phải làm điều đó cho tôi. Tuy nhiên, tôi rất cảm động và kể từ đó tôi coi họ như gia đình thứ hai của mình.

IV, CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP & ĐÁP ÁN MẪU CHO PHẦN IELTS SPEAKING PART 3 TRONG CHỦ ĐỀ Talk about A Party:

1. Do you think that organizing parties is just a waste of money? (Bạn có nghĩ rằng tổ chức các bữa tiệc chỉ là một sự lãng phí tiền bạc?) 

From my point of view, parties are crucial for several reasons and not a waste of money at all. First of all, throwing parties is mainly for gathering all of our beloved people like family and friends together to share the happiness. Indeed, there are many occasions when we have reunions but parties are the perfect reason for meeting everyone. Second, each kind of party has its own meaning and would leave unforgettable memories in everyone’s mind. For example, a wedding party is almost once in a lifetime, so it must be planned and implemented properly to mark a milestone in one’s life.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, các bữa tiệc là rất quan trọng vì một số lý do và hoàn toàn không lãng phí tiền bạc. Trước hết, tổ chức tiệc tùng chủ yếu là để tập hợp tất cả những người thân yêu của chúng ta như gia đình, bạn bè lại với nhau để chia sẻ niềm hạnh phúc. Thật vậy, có rất nhiều dịp chúng ta đoàn tụ nhưng tiệc tùng là lý do hoàn hảo để gặp gỡ mọi người. Thứ hai, mỗi loại tiệc đều có ý nghĩa riêng và sẽ để lại những kỷ niệm khó quên trong tâm trí mỗi người. Ví dụ, tiệc cưới hầu như chỉ có một lần trong đời, vì vậy nó phải được lên kế hoạch và thực hiện hợp lý để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người.

2. How has the way of celebrating parties changed over the past few decades in your country? (Cách tổ chức tiệc ăn mừng đã thay đổi như thế nào trong vài thập kỷ qua ở đất nước bạn?) 

To tell the truth, there have been huge discrepancies between the past and the present. Back then, people preferred to invite as many guests as possible since the number of guests represented the prestige and social status of the host. However, nowadays, young people are just into smaller parties with very close friends or family members as they believe that we should only share precious moments with important people in our lives. Another distinction is that people used to celebrate special events with banquets but now not anymore. Today, buffets are much preferred, or even small parties with only wine or beer are frequently seen.

Dịch:

Thành thật mà nói, đã có sự khác biệt rất lớn giữa quá khứ và hiện tại. Hồi đó, người ta muốn mời càng nhiều khách càng tốt vì số lượng khách đó thể hiện uy tín và địa vị xã hội của chủ nhà. Tuy nhiên, ngày nay, giới trẻ chỉ thích tham gia những bữa tiệc nhỏ với bạn bè thân thiết hoặc người thân trong gia đình vì họ tin rằng chúng ta chỉ nên chia sẻ những khoảnh khắc quý giá với những người quan trọng trong cuộc đời mình. Một sự khác biệt nữa là trước đây người ta thường tổ chức các sự kiện đặc biệt bằng tiệc chiêu đãi nhưng bây giờ không còn nữa. Ngày nay, tiệc tự chọn được ưa thích hơn nhiều, hoặc thậm chí các bữa tiệc nhỏ chỉ có rượu hoặc bia cũng thường xuyên được nhìn thấy.

Như vậy sau này khi gặp lại các câu hỏi tương tự trong chủ đề “Talk about a party” thì bạn đừng lo lắng nữa mà hay tự tin thể hiện những gì đã học được thông qua bài viết bên trên nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những bài blogs trong series “Talk about” trong thời gian tới nha.

Xem thêm các chủ đề IELTS Speaking Part 1-2-3 thường gặp khác tại: Các chủ đề speaking ielts thường gặp ở phần thi IELTS Speaking

Hướng dẫn luyện nói tiếng Anh hiệu quả cho phần thi IELTS Speaking tại: IELTS Speaking: Hướng dẫn luyện nói tiếng Anh hiệu quả