Talk About Christma - IELTS Speaking Sample & Vocabulary

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề Giáng Sinh (Christmas) như Is Christmas celebrated in your country?, What does Christmas mean to you?, v.v thì hãy cùng DOL English đến với bài chia sẻ về chủ đề này được viết bởi thầy Đôn – 1 giảng viên có tiếng tại IELTS Đình Lực ngay phía dưới đây nhé! Bài viết sẽ bao gồm phần từ vựng cũng như các đáp án mẫu cho những câu hỏi thường gặp nhất đối với dạng đề “Talk about Christmas” trong phần thi IELTS Speaking.

blog-cover-editor