👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Talk About Life In The Countryside - IELTS Speaking Sample

Bạn đã từng gặp chủ đề “Talk about life in the countryside” ở phần thi IELTS Speaking nhưng lại chưa từng được trải nghiệm cuộc sống nơi thành thị để có một câu chuyện và những lời kể thật chân thực. Đừng lo lắng nhé bởi hôm nay DOL English sẽ cùng các bạn giải quyết vấn đề trong thông qua bài viết phía dưới đây.

blog-cover-editor