👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Talk About Your Favourite Tv Program - IELTS Speaking Sample

Bạn luôn muốn trở nên tự tin trong các phần thi Speaking nhưng lại tự ti về vốn từ vựng, cấu trúc câu bản thân mình có? Nếu thế thì chúc mừng bạn vì đã đến với series Talk about của DOL English. Và hôm nay, để nối tiếp series này, chúng ta sẽ cùng đến với topic “Talk about a favorite TV program”. Hãy cùng xem ngay các cụm từ vựng cũ nhưng lại có cách dùng hoàn toàn mới thì sẽ được áp dụng vào bài trả lời của phần thi  IELTS Speaking như thế nào cho hay nhé!

blog-cover-editor