Hướng dẫn làm chủ đề Talk About Your School – IELTS Speaking Part 2

Trong IELTS Speaking, chủ đề giáo dục (education) thường xuyên xuất hiện trong cả 3 phần của bài thi. Bài viết này sẽ chia sẻ các từ vựng, cấu trúc câu miêu tả người cùng với bài mẫu cho câu hỏi Talk about your school.

blog-cover-editor