Thi IELTS có khó không? Cấp độ khó của bài thi IELTS

Thi IELTS có khó không? Và nếu có thì độ khó sẽ đến đâu? Những ai chưa từng làm qua bài thi IELTS hay học ôn thi ở đâu hẳn sẽ bị "dội' bởi lượng từ vựng và yêu cầu cao từ đề bài. Nhưng bài thi phải đủ khó thì mới là thang điểm chuẩn mực dành cho tất cả thí sinh trên khắp thế giới. Vấn đề là bạn phải học và ôn tập đủ nhiều để sẵn sàng ứng phó đối với bất kỳ dạng đề nào. Cùng IELTS DOL English phân tích độ khó của từng phần kỹ năng trong bài thi IELTS ngay sau đây.

blog-cover-editor