👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Từ vựng IELTS chủ đề Advertising - IELTS Speaking

Như các bạn đã biết, ở bài thi IELTS Writing hoặc Speaking, chúng ta sẽ được yêu cầu viết hoặc nói về quan điểm cá nhân về những vấn đề trong cuộc sống như là học tập, nghề nghiệp, nông thôn, thành thị, thể thao, giải trí,… Ở bài viết này, DOL English sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề quảng cáo với 13 từ/cụm từ thông dụng, kèm theo đó là 2 bài tập đi kèm. Hãy cùng xem bộ từ vựng IELTS chủ đề Advertising này có gì nhé!

Từ vựng IELTS chủ đề Advertising - IELTS Speaking

📝 Danh sách từ vựng IELTS chủ đề Advertising

Cùng DOL xem qua những từ vựng IELTS chủ đề Advertising hay để có thể áp dụng vào bài thi thật hoàn chỉnh nhé!

messages involved in products
/ˈmɛsəʤəz ɪnˈvɑlvd ɪn ˈprɑdəkts/
(noun) .
thông điệp liên quan đến sản phẩm
Another advantage is that advertising may enable the messages involved in products and services to reach potential customers.
potential customer
/pəˈtɛnʃəl ˈkʌstəmər/
(noun) .
khách hàng tiềm năng
Advertising may enable the messages involved in products and services to reach potential customers.
an increase in sales
/ən ˈɪnˌkris ɪn seɪlz/
(noun) .
tăng doanh số bán hàng
An increase in sales doesn't just happen, it's the result of thoughtful sales strategies that are planned and executed.
the large-scale expansion
/ðə lɑrʤ-skeɪl ɪkˈspænʃən/
(noun) .
mở rộng quy mô lớn
The methodology presented here can be applied to the large scale expansion of other cell types for use in various applications using Cell Factory systems.
to generate employment opportunities
/tu ˈʤɛnəˌreɪt ɛmˈplɔɪmənt ˌɑpərˈtunətiz/
(verb) .
tạo ra nhiều cơ hội việc làm
By dint of the large-scale expansion of advertising in almost every kind of mass media, this sector is likely to generate a diversity of employment opportunities.
up-to-date information
/ʌp-tu-deɪt ˌɪnfərˈmeɪʃən/
(noun) .
thông tin mới cập nhập
Customers get up-to-date information about all newly-launched products through advertisements.
newly-launched product
/ˈnuli-lɔnʧt ˈprɑdəkt/
(noun) .
sản phẩm mới ra mắt
Additionally, only thanks to advertisements, can customers be kept informed about newly-launched products.
be restricted to banner
/bi riˈstrɪktəd tu ˈbænər/
(noun) .
bị hạn chế đối với biểu ngữ
Advertising is restricted to banner style unsynchronised text and images or audio sound bites distinctly separated from the music content.
thought-provoking
/θɔt-prəˈvoʊkɪŋ/
(adj) .
kích thích tư duy, suy nghĩ
There was a thought-provoking article about poverty in the paper.
exaggerated
/ɪgˈzæʤəˌreɪtəd/
(adj) .
phóng đại
Advertisers aim to convince us that buying things leads to happiness, which may be exaggerated or even distorted.
shopaholic
/ˌʃɒpəˈhɒlɪk/
(noun) .
người nghiện mua sắm
We are persuaded to follow the latest trends to buy unnecessary things and likely to be shopaholics.
the desired audience
/ðə dɪˈzaɪərd ˈɑdiəns/
(noun) .
khán giả mong muốn
Display banners enhancing the attractiveness of the brand while communicating a message more meaningfully to the desired audience.
sustainability
/səˌsteɪnəˈbɪlɪti/
(noun) .
Sự bền vững
Sustainability and environmental awareness are on the top of the list of qualities consumers often look for in a brand

✍ Bài tập từ vựng IELTS về chủ đề Advertising

Sau khi đã tìm hiểu sơ lược về những khía cạnh liên quan cùng danh sách từ vựng IELTS chủ đề Advertisement hữu ích cho chủ đề này thì chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ôn lại từ vựng nhé!

Exercise 1:

Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

These days, life is getting more convenient due to the fact that there are a hundred kinds of products

on the market. Advertising has become one of the most lucrative industries. However, some individuals are of the opinion that people
to purchase products that are in need and qualified instead of based on advertising. Personally, I think that advertising has its own merits rather than just simply
.

 

To begin with, thanks to advertising, people can get access to a variety of products. Their range of choice will be

from well-known brands to newly launched items. Thus customers will find almost
in comparing the prices and qualities among articles. Furthermore, advertising is undoubtedly an efficient means of
. It is believed that by watching an advert people can get some facts about a particular product. Then, base on those features, buyers can figure out which items have
and meet their needs. Thanks to the attraction and vividness of advertising, this way shows more positive effects than just let purchasers
printed on every product. Lastly, in fact, some companies have succeeded in promoting their products
. For example, by the involvement of a sports star named Cristina Ronaldo, a famous watch brand – Jazz has successfully made its advert
and increase its turn-over dramatically.

💡 Gợi ý

a form of entertainment

available

conveying information

varied

have a tendency

no difficulty

top qualities

scanning the information

through advertising

go on viral

Exercise 2:

Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

 

💌Lời kết

Mặc dù chúng ta tiếp xúc với quảng cáo (advertisement) hằng ngày, nhưng từ vựng IELTS chủ đề Advertising thì không hề quen thuộc chút nào phải không? Các bạn nhớ học và ôn luyện thường xuyên để nếu gặp chủ đề này vẫn có band điểm cao nhé! Cũng đừng quên theo dõi DOL English thường xuyên để cùng học kiến thức

mới nha!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background