20+ Từ vựng IELTS chủ đề Health thường gặp nhất

Sức khỏe là một chủ đề quen thuộc nhưng lại không quá dễ, vì phần từ vựng sẽ làm khó khá nhiều sĩ tử ôn thi. Hiểu được điều đó, hôm nay DOL English đã soạn một bộ từ vựng IELTS chủ đề Health bao gồm 37 từ/cụm từ thông dụng trong Speaking và Writing được chia nhỏ thành 2 phần: Health care responsibility và The allocation of pubilc money. Kèm theo 2 bài tập nhỏ bên dưới để ứng dụng kiến thức. Bây giờ thì cùng DOL xem qua bài học hôm nay nhé!

20+ Từ vựng IELTS chủ đề Health thường gặp nhất