Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking chủ đề Hometown

Chủ đề Hometown thường được đưa vào phần thi Speaking hơn là Writing ,vì những nội dung xoay quanh chủ đề này không có nhiều ảnh hưởng đến những mặc khác của đời sống xã hội. Do đó, có thể nói rằng đây là một chủ đề hẹp trong phần thi Writing. Vì vậy trong bài viết này, DOL sẽ giới thiệu đến các bạn bộ từ vựng IELTS chủ đề Hometown với hơn 14 từ/cụm từ, và 2 bài tập ứng dụng đi kèm, sẽ giúp các bạn có thêm nhiều từ mới để diễn đạt quan điểm của mình.

Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking chủ đề Hometown