15+ Từ vựng IELTS chủ đề Job/Work quan trọng cần nắm

Bạn có thể dễ dàng đọc được ở đâu đó những vấn đề liên quan đến chủ đề này, như vậy đủ để thấy sự phổ biến của nó trong cuộc sống cũng như các vấn đề được quan tâm thời nay xoay quanh Job. Tuy nhiên, những điều quen thuộc thường khiến người ta chủ quan và phạm những sai lầm căn bản. Để tránh những điều đó, DOL English đã chuẩn bị cho bạn một bộ từ vựng IELTS chủ đề Job để bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho chủ đề này. Bài học hôm nay bao gồm 18 từ/cụm từ cần thiết và 2 bài tập ứng dụng luyện từ vựng đi kèm. Không dông dài nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi nào!

15+ Từ vựng IELTS chủ đề Job/Work quan trọng cần nắm

📝 Danh sách từ vựng IELTS chủ đề Job

Khi học chủ đề này, việc bạn cần làm là lồng ghép việc học cùng với những chủ đề mà DOL liệt kê bên trên để áp dụng đúng từng tình huống khác nhau, một phần cũng giúp giảm thiểu thời gian luyện tập. Dưới đây là các từ vựng IELTS chủ đề Job mà bạn có thể tham khảo để áp dụng cho bài viết trong quá trình

nhé.

✍ Bài tập từ vựng IELTS chủ đề Job

Sau khi đã tìm hiểu sơ lược về những khía cạnh liên quan cùng danh sách từ vựng IELTS chủ đề Job hữu ích cho chủ đề này thì chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ôn lại từ vựng nhé!

Exercise 1:

Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

Nowadays, there has been a trend in many industries that whenever middle-aged people want to apply for a new position, they have to compete with young professionals. This phenomenon will cause many problems, but there are solutions that the government can employ as well.

 

Firstly, when middle-aged people cannot

, usually when they reach the retirement age, they will not receive any pension, or even if they do, the pension amount is not enough to support them. Society,
, has to take care of them when they are older by providing food and healthcare at a lower price. Secondly, when
cannot find employment, future generations will experience a loss as well. For example, children with parents who cannot find
will suffer from this financial burden. If their parents cannot afford higher education, it will be detrimental to the future workforce.

 

However, despite these consequences, I believe there are two feasible solutions that the government can employ to help older employees. The first measure the government can take is

more accordingly to current trends in the job market. For example, if industries like nursing are
for employment, the government should incentivize more people to pursue the field, thus
in generally all industries. The second solution is to provide middle-aged people with the necessary skills to compete with young professionals. For example, the government should provide people
, like the IT industry, with an annual free course to keep themselves up-to-date with current technology.

 

In conclusion, older people who need employment having to compete with

for the same positions is very detrimental to society currently and in the future. The government should
by employing discussed solutions to prevent the adverse effects of this problem.

 

💡 Gợi ý

as a consequence

relieving pressure

a stable job

secure a job

in competitive industries

middle-aged adults

to allocate human resources

younger professionals

act quickly

in great demand

Exercise 2:

Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

 

 

 

 

 

 

💌 Lời kết

Sau khi tìm hiểu thì cũng không quá khó để ứng dụng, phải không? DOL English hy vọng rằng thông qua bộ từ vựng IELTS chủ đề Job này, các bạn sẽ có thể diễn đạt được các quan điểm của mình về công việc một cách dễ dàng. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi một lát rồi mình cùng học những chủ đề khác nhé!