Từ vựng chủ đề Money (Tiền bạc) - Spending & Saving

Chủ đề Money có phần dễ đoán hơn bởi nó khá phổ biến trong các đề thi IELTS Speaking khi kết hợp với gia đình, kinh tế, xã hội, công nghệ…Và trong phần IELTS Writing Task 2 cũng có tương tự, vì vậy khi học chủ đề này, bạn nên lồng ghép các từ vựng thông dụng trong bộ từ vựng IELTS chủ đề Money mà DOL chuẩn bị cung cấp sau đây, để có band điểm tốt hơn nhé! Bài học bao gồm 21 từ/cụm từ thông dụng và nâng cao cho chủ đề Money, kèm 2 bài tập ứng dụng từ mới. Còn bây giờ thì cùng DOL tìm hiểu xem những từ đó là gì nha!

Từ vựng chủ đề Money (Tiền bạc) - Spending & Saving