15+Từ vựng IELTS chủ đề Relationship - IELTS Speaking

Các mối quan hệ xã hội như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, con cái,… đã đang được đưa nhiều hơn vào đề thi IELTS. Vậy làm thế nào để có thể làm bài tốt nếu gặp chủ đề này? Hãy cùng DOL English học qua bộ từ vựng IELTS chủ đề Relationship để có sự chuẩn bị tốt hơn nhé. Bài học này bao gồm 19 từ/cụm từ thường dùng cho chủ đề Relationship và 2 bài tập nhỏ đi kèm bên dưới. Nào, chúng ta bắt đầu thôi!

15+Từ vựng IELTS chủ đề Relationship - IELTS Speaking