Từ Vựng IELTS chủ đề Relationship

Các mối quan hệ xã hội như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, con cái,… đã đang được đưa nhiều hơn vào đề thi IELTS. Vậy làm thế nào để có thể làm bài tốt nếu gặp chủ đề này? Hãy cùng DOL English học qua bộ từ vựng IELTS chủ đề Relationship để có sự chuẩn bị tốt hơn nhé. Bài học này bao gồm 19 từ/cụm từ thường dùng cho chủ đề Relationship và 2 bài tập nhỏ đi kèm bên dưới. Nào, chúng ta bắt đầu thôi!
Từ Vựng IELTS chủ đề Relationship

📝 Danh sách từ vựng IELTS chủ đề Relationship

Khi học chủ đề này, việc bạn cần làm là lồng ghép việc học cùng với những chủ đề mà DOL liệt kê bên trên để áp dụng đúng từng tình huống khác nhau, một phần cũng giúp giảm thiểu thời gian luyện tập. Dưới đây là các từ vựng IELTS chủ đề Relationship mà bạn có thể tham khảo để áp dụng cho bài viết trong quá trình luyện thi IELTS Writing nhé.
Update Data


✍ Bài tập từ vựng IELTS chủ đề Relationship

Sau khi đã tìm hiểu sơ lược về những khía cạnh liên quan cùng danh sách từ vựng IELTS về Relationship hữu ích thì chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ôn lại từ vựng nhé!

Exercise 1:

Fill in the blanks with suitable words in the box.

It is advisable to establish

with colleagues. This can be explained by the fact that

among employees promotes productivity and an amicable working environment. To ensure the effectiveness of working, there should not be any

among staff, which means that every single worker in the enterprise can help each other to grow. Being provided with

, the mental health of all employees can be increased to the fullest. Thus, they would have

to devote to working productively. Also, working is also a process of learning so a healthy relationship with co-workers provides us with

to learn from others, not only on the academic aspect but also on the social one. For example,

for juniors to learn real experiences from seniors. Their lessons which have been gained from many years of working are invaluable as this is

that juniors cannot obtain from books or lessons at university.
more energy
good corporation
a friendly working environment
the source of information
a good rapport
harsh competition
more opportunities
there are more possibilities


Exercise 2:

Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.


a myriad of life experiences
a large amount of
much more
a great number of

Good corporation among employees promotes productivity
clerks
staff
co-workers

harsh competition in promotion
even
fair
severe

Interpersonal skills are vital professional life
crucial
trivial
great

a healthy relationship with co-workers
colleagues
employees
assistants💌 Lời kết

Sau khi học xong từ vựng IELTS chủ đề Relationship bạn đã thấy tự tin với chủ đề này hơn chưa? Nhớ ôn tập và học thường xuyên bạn nhé. Cũng đừng quên theo dõi DOL English để có thể học thêm nhiều từ vựng hay khác nhé!