Understanding and using English grammar (3rd edition with answer key) free download pdf

Để có thể giao tiếp hay soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh thì ngoài Vocabulary (Từ vựng) ra, ta cũng cần có một nền tảng Grammar (Ngữ pháp) vững chắc. Chỉ như vậy thì ta mới có thể sử dụng được tiếng anh một cách thành thạo và trôi chảy. Vì là một khía cạnh cực kì quan trọng trong việc học tiếng Anh, đã có vô vàn sách cũng như tài liệu xoay quanh vấn đề ngữ pháp của ngôn ngữ này.

blog-cover-editor