Barron’s Ielts Writing the leader in test preparation

barrons ielts writing

Giới thiệu về cuốn Barron’s IELTS Writing

Barron’s IELTS Writing là sách được biên tập và xuất bản bởi Barron, cung cấp những thông tin liên quan đến kì thi IELTS cũng như những kỹ năng cần thiết khi làm bài thi IELTS.

Nội dung chính của cuốn sách được chia theo 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking bao gồm các phần chính như sau ở mỗi kỹ năng:

  • Tổng quan về bài thi;
  • Các dạng câu hỏi thường gặp;
  • Các lưu ý khi làm bài;
  • Các kỹ năng làm bài: Được chia ra thành các target khác nhau;
  • Các bài thi mẫu.

Quyển sách Barron’s IELTS Writing phù hợp với level 6.0+ – những bạn đã có kiến thức tiếng Anh vững và chuẩn bị tham gia kì thi IELTS thật.

Điểm mạnh Barron’s IELTS Writing

  • Quyển sách cung cấp thông tin chi tiết về bài thi ở từng kĩ năng trong kì thi IELTS;
  • Các kỹ năng cần thiết khi làm bài được đặt thành các mục tiêu nhỏ giúp các bạn rèn luyện dễ dàng hơn;
  • Có nhiều bài tập khác nhau ở mỗi kĩ năng giúp các bạn luyện tập sử dụng trước khi áp dụng vào bài thi thật;
  • Các bài thi mẫu giúp các bạn luyện tập.

Điểm yếu Barron’s IELTS Writing

Barron’s writing IELTS pdf download: Download now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *