Barron’s IELTS with Audio CDs: International English Language Testing System

barrons ielts
Barron’s IELTS là sách được biên tập và xuất bản bởi Barron, cung cấp những thông tin liên quan đến kì thi IELTS cũng như những kỹ năng cần thiết khi làm bài thi IELTS.

Nội dung chính của cuốn sách được chia theo 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking bao gồm các phần chính như sau ở mỗi kỹ năng:

 • Tổng quan về bài thi;
 • Các dạng câu hỏi thường gặp;
 • Các lưu ý khi làm bài;
 • Các kỹ năng làm bài: Được chia ra thành các target khác nhau;
 • Các bài thi mẫu.

Quyển sách này phù hợp với level 6.0+ – những bạn đã có kiến thức tiếng Anh vững và chuẩn bị tham gia kì thi IELTS thật.

Điểm mạnh Barron’s IELTS

 • Quyển sách cung cấp thông tin chi tiết về bài thi ở từng kĩ năng trong kì thi IELTS;
 • Các kỹ năng cần thiết khi làm bài được đặt thành các mục tiêu nhỏ giúp các bạn rèn luyện dễ dàng hơn;
 • Có nhiều bài tập khác nhau ở mỗi kĩ năng giúp các bạn luyện tập sử dụng trước khi áp dụng vào bài thi thật;
 • Các bài thi mẫu giúp các bạn luyện tập.

Điểm yếu Barron’s IELTS

 • Sách không dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh thấp;
 • Mỗi kỹ năng có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm được trình bày và các bạn cần phải tự tìm ra vấn đề của mình để biết cách khắc phục;
 • Các đề thi mẫu đã cũ và không còn sát với nội dung đề thi hiện tại đặc biệt là Listening và Speaking.

Download now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *