Chủ đề Talk About Your Favorite TV Program - IELTS Speaking Part 2
A
Cấu trúc & Từ vựng cho Talk about your favorite TV program
B
Bài mẫu chủ đề Talk About Your Favorite TV Program

Chủ đề Talk About Your Favorite TV Program - IELTS Speaking Part 2

24/01/20195 min read
Talk about your favorite tv program là câu hỏi trong IELTS Speaking Part 2. Đây là câu hỏi tương đối đơn giản nhưng bạn cần phải có một vốn từ vựng liên quan tới chủ đề này thì mới có thể dễ dàng trả lời câu hỏi trên một cách hiệu quả và đạt được điểm cao. Trong bài viết hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu một số cấu trúc, từ vựng và bài mẫu topics Talk about your favorite tv program nhé!

A. Cấu trúc & Từ vựng cho Talk about your favorite TV program

B. Bài mẫu chủ đề Talk About Your Favorite TV Program

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!