Cách áp dụng IELTS Reading vào Writing & Speaking

Bạn có biết: Học Reading không chỉ giúp tăng điểm Reading mà còn giúp cải thiện khả năng Writing và Speaking của học viên. Tuy nhiên, nếu muốn “học 1 giỏi 3" thì học viên phải thật sự nắm được phương pháp học Reading đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng kiến thức từ IELTS Reading vào Writing và Speaking theo tư duy Linearthinking để cải thiện được cả 3 kỹ năng cùng 1 lúc.

Cách áp dụng kiến thức từ IELTS Reading vào Writing và Speaking

smiley18 Mối liên hệ giữa Reading - Writing và Speaking

Nhiều người học tiếng Anh tốt thường hay nói "Ai giỏi Đọc cũng sẽ giỏi Nói và Viết". Thế nhưng thực chất điều này chưa chắc đã đúng mà còn phụ thuộc vào cách bạn học Reading như thế nào. Cùng so sánh thử kết quả của hai phương pháp học Reading dưới đây:

Học Reading theo Skimming/scanning

Khi làm bài Reading IELTS theo cách skim/scan, đa phần học viên không nhìn được tổng quan nội dung bài mà chỉ nhớ những keywords lẻ tẻ, rời rạc. Vì vậy, nếu làm bài Reading theo cách này thì sẽ không học được gì nhiều để áp dụng vào Writing và Speaking.

Học Reading theo Linearthinking

Ngược lại, khi

Reading theo Linearthinking, người học được hướng dẫn cách đọc cấu trúc của câu, cũng như đọc mối liên hệ giữa các câu để hiểu ý chính. Nhờ vào phương pháp học tư duy này, học viên có thế rút ra ideas, từ vựng và cấu trúc câu từ bài đọc và áp dụng những ideas, từ vựng và cấu trúc này khi nói và viết.

smiley5 Cách học Reading để áp dụng được vào Writing và Speaking

Tại sao học Reading theo Linearthinking lại giúp cải thiện IELTS Writing và Speaking?

  • Khi áp dụng Linearthinking vào bài đọc, học viên thay vì giữ thói quen đọc dịch sẽ phải bắt buộc chuyển qua đọc cấu trúc câu.

→ Dần dần, việc này tạo thành vốn kiến thức về cấu trúc câu rất lớn cho học viên.

→ Học viên chuyển từ thói quen viết dịch/nói dịch sang thói quen khi viết và nói phải nghĩ về cấu trúc của câu trước.

  • Sau khi đã làm xong bài Reading, thí sinh sẽ đọc lại kỹ bài đọc. Nhờ vào việc áp dụng Linearthinking khi đọc, thí sinh không chỉ nhớ keywords mà còn biết cách nắm được trọn vẹn các ideas có trong bài đọc.

→ Xác định những ideas/kiến thức xã hội có thể học được từ bài đọc này cũng như những từ vựng được dùng để diễn tả ideas đó.

→ Áp dụng mental model (mô hình tư duy trong đầu) để sắp xếp những dòng ideas và vocab vừa rút ra một cách hợp lí, logic.

Nhấn vào đây để xem cách áp dụng mental model để học ideas và từ vựng từ Reading nhé!

smiley43 Kết luận

Chỉ khi theo Linearthinking, đọc hiểu được bài, tóm được ideas và khai thác được từ vựng thì mới có thể áp dụng kiến thức từ IELTS Reading vào Writing và Speaking để cải thiện hai kĩ năng này. Nếu chỉ đơn thuần Skim/Scan bài đọc thì sẽ không giúp cải thiện được gì trong Writing và Speaking.