Cách áp dụng IELTS Reading vào Writing & Speaking

Bạn có biết: Học Reading không chỉ giúp tăng điểm Reading mà còn giúp cải thiện khả năng Writing và Speaking của học viên. Tuy nhiên, nếu muốn “học 1 giỏi 3" thì học viên phải thật sự nắm được phương pháp học Reading đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng kiến thức từ IELTS Reading vào Writing và Speaking theo tư duy Linearthinking để cải thiện được cả 3 kỹ năng cùng 1 lúc.

Cách áp dụng kiến thức từ IELTS Reading vào Writing và Speaking