Bằng IELTS có giá trị bao lâu và thời hạn như thế nào?

Bằng IELTS được xem như là một tấm giấy thông hành, mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi người từ học tập đến việc làm. Hiện nay có rất nhiều tin tức và bài báo viết về chứng chỉ IELTS trên mạng xã hội. Nhưng bạn có thật sự hiệu rõ thông tin về bằng IELTS có giá trị bao lâu cũng như những giá trị và lợi ích mà tấm bằng này mang lại chưa? Vì vậy hãy cùng DOL English tìm hiểu xem bằng IELTS có giá trị như thế nào nhé!

blog-cover-editor