Bằng tiếng Anh nào có giá trị nhất tại Việt Nam hiện nay?

Song song với việc ngày càng nhiều các bạn đầu tư cho việc học ngoại ngữ là sự gia tăng các tiêu chí trong việc chọn lựa xem nên thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nào. Vậy thì “ bằng tiếng Anh nào có giá trị nhất ?”, cùng tìm hiểu nhé!

Bằng tiếng Anh nào có giá trị nhất tại Việt Nam hiện nay?