Bài mẫu và từ vựng chủ đề cohabitation trong IELTS Writing

Cohabitation essay IELTS? Tức là viết về sống thử trước hôn nhân ấy hả? Là câu đầu tiên DOL tự hỏi khi nghe tới chủ đề này và ắt hẳn bạn cũng cảm thấy vậy phải không? Lỡ đi thi gặp mấy bài này thì không lẽ buông tay chịu trói? Hiểu được tâm tư này, đội ngũ nhà DOL sẽ chuẩn bị trước cho bạn một số ideas và từ vựng xịn xò. Lưu ý là các bài viết dưới đây đều là từ nhà DOL.

blog-cover-editor