4 lưu ý về Counter Argument trong bài IELTS Writing Task 2

Argumentative essay là một bài viết xuất hiện thường xuyên trong bài thi IELTS Writing Task 2. Có rất nhiều cách tiếp cận dạng đề này và Counter Argument là một cách nhiều bạn sử dụng để nhấn mạnh và làm rõ quan điểm của mình hơn cho giám khảo. Counter argument – phản biện là lúc mà bạn đưa ra quan điểm trong bài và tìm cách đưa ra những dẫn chứng cũng như lập luận để bác bỏ quan điểm đó. Trong bài blog này, DOL English sẽ giúp bạn trả lời 3 thắc mắc thường gặp khi sử dụng phương pháp này trong bài viết argumentative essay của mình nhé.

A. Cách viết Counter argument

Khi gặp đề bài trong trong phần Writing Task 2 agree-disagree và quan điểm của bạn hoàn toàn đứng về một phía thì counter argument là một cách tiếp cận hay. Chúng ta cùng phân tích bài mẫu viết theo cách argument nhé: • Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. ⇒ Do you agree or disagree? • Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work. ⇒ Người viết đã đưa ra quan điểm của mình chính là không đồng ý với quan điểm đưa ra trong bài. • Most young people are already under enough pressure with their studies, without being given the added responsibility of working in their spare time. School is just as demanding as a full-time job, and teachers expect their students to do homework and exam revision on top of attending lessons every day. When young people do have some free time, we should encourage them to enjoy it with their friends or to spend it doing sports and other leisure activities. They have many years of work ahead of them when they finish their studies. ⇒ Người viết đã đưa ra lập luận về việc học sinh gặp rất nhiều áp lực trong việc học và khi có thời gian rảnh thì nên dùng nó với bạn bè hoặc chơi thể thao và các hoạt động giải trí khác như một cách giải tỏa áp lực của việc học tập • At the same time, I do not believe that society has anything to gain from obliging young people to do unpaid work. In fact,

argue that it goes against the values of a free and fair society to force a group of people to do something against their will. Doing this can only lead to resentment amongst young people, who would feel that they ⇒ Ở đoạn tiếp theo, người viết đưa ra những lập luận giải thích tại sao việc bắt học sinh đi làm không công là hoàn toàn sai lầm In conclusion, teenagers may choose to work for free and help others, but in my opinion we should not make this compulsory. Từ bài mẫu trên, chúng ta có thể suy ra được dàn ý chính cho cách viết theo cách counter-argument.

B. Làm sao để miêu tả các ý counter argument?

Để đưa ra quan điểm của mình (đồng ý/không đồng ý)

Counter argument examples: • To completely agree/disagree with……⇒ hoàn toàn đồng ý/không đồng ý với…. • Be/not to be of the same opinion about….. ⇒ có/không có cùng quan điểm với… • To subscribe to a view that……⇒ Tôi đồng tình với quan điểm…. • To take issue with…. ⇒ Tôi có vấn đề với….

Cách để đưa ra ý phản biện

Counter argument examples: • What this argument overlooks/fails to consider/does not take into account is … not supported by the facts/not logical/impractical/etc… • This view seems/looks/sounds convincing/plausible/persuasive/etc. at first, but… • While this position is popular, it is not supported by the facts/not logical/impractical/etc. • Although the core of this claim is valid, it suffers from a flaw in its reasoning/application/etc. • Many people believe/argue/feel/think/suppose that {state the counter-argument here} • It is often thought/imagined/supposed that {state the counter-argument here} • It would be easy to/One could easily think/believe/imagine/suppose that {state the counter-argument here} • It might seem/appear/look as if {state the counter-argument here}

C. Lợi ích của việc sử dụng counter argument

Sau khi đã hiểu rõ counter argument là gì? Hãy tưởng tượng nếu bạn đang tranh luận với người khác về một vấn đề nào đó và bạn có thể đưa ra những lập luận chứng minh ý kiến của họ sai thì bạn sẽ dễ dàng “thắng thế” cuộc tranh luận đó hơn phải không? Tương tự trong bài thi IELTS, bạn sẽ làm cho người đọc và giám khảo tâm phục khẩu phục hơn khi bạn vừa có thể bảo vệ ý kiến cá nhân vừa bác bỏ ý kiến đối lập. Thuyết phục hơn thì nghĩa là điểm cho phần Task Response và Coherence and Cohesion sẽ cao!

D. Một bài argumentative essay lúc nào cũng cần một đoạn counter argument không?

Đương nhiên là KHÔNG. Như đã nói từ trước, có rất nhiều cách để tiếp cận dạng đề argumentative essay và cũng có rất nhiều bài essay đạt điểm cao mà không cần viết counter argument. Các bạn nên nhớ rằng mục đích chính của bạn là thuyết phục được người đọc quan điểm của bản thân là hợp lý. Ngoài ra, chỉ khi nào quan điểm của bạn đứng về một phía thì mới hợp lý khi sử dụng counter argument. Nếu bạn đồng tình với cả 2 ý kiến thì tự phản biện bản thân mình là cực kỳ vô lý rồi đúng không. Thông thường khi gặp bài dạng argumentative chúng ta có 3 cách tiếp cận chung sau: Cân bằng giữa agree and disagree (Balanced opinion) • Intro: Giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến của mình; • Body 1: Tại sao lại đồng ý; • Body 2: Tại sao lại không đồng ý; • Conclusion: Summary lại ý kiến của mình. Nghiêng về một phía (one-sided opinion) • Intro: Giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến của mình; • Body 1: Tại sao lại đồng ý/không đồng ý (lập luận 1); • Body 2: Tại sao lại đồng ý/không đồng ý (lập luận 2); • Conclusion: Summary lại ý kiến của mình. Nghiêng về một phía có đi kèm counter argument (counter-argumentative opinion) • Intro: Giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến của mình; • Body 1: Tại sao ý kiến của mình là đúng; • Body 2: Tại sao ý kiến của mình là sai; • Conclusion: Summary lại ý kiến của mình. Tóm lại, counter argument – phản biện là một cách tiếp cận đề bài dạng argumentative essay rất hiệu quả cho việc thuyết phục người đọc hay giám khảo đồng ý với lập luận của mình. Tuy nhiên, các idea cũng như cách mở rộng ý của bạn phải logic thì phương pháp này mới hữu hiện. Vì thế, việc không ngừng nâng cấp vốn từ vựng và cải thiện các kiến thức xã hội là cực kỳ cần thiết nếu bạn muốn đạt được band điểm cao trong bài IELTS Writing Task 2.

📌 Tìm hiểu thêm các bài viết có liên quan với nhau: