Describe a Person Who Solved a Problem in a Clever Way – IELTS Speaking Part 2

Describe a person who solved a problem in a clever way là một câu hỏi của bài IELTS Speaking thuộc chủ đề People và Event. Đây là 2 chủ đề thường xuất hiện trong phần thi nói. Vì thế, bạn cần có một bộ từ vựng tả người hoặc tả các sự việc tốt để có thể dễ dàng ghi điểm cao khi gặp 2 chủ đề này. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu một số từ vựng hay và bài mẫu cho câu hỏi “Describe a person who solved a problem in a clever way” trong 10 chủ đề IELTS Speaking Part 2 để các bạn có thể tham khảo nhé!

blog-cover-editor