Describe a Person You Admire – IELTS Speaking Part 2 Sample

“Describe a person you admire” là câu hỏi thuộc chủ đề tả người rất thường xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Trong quá trình luyện thi IELTS, chắc chắn các bạn cần phải mở rộng không ngừng vốn từ vựng cũng như các cấu trúc câu tả người do chủ đề này không chỉ xuất hiện trong bài thi IELTS mà còn trong giao tiếp hằng ngày hay trong học tập, công việc. Trong bài viết hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu cho các bạn các từ vựng cũng như các cấu trúc câu miêu tả người cùng với bài mẫu cho câu hỏi Describe a person you admire nhé!

blog-cover-editor