Cách viết dạng Discuss Both Views IELTS Writing Task 2

Discuss Both Views IELTS Writing Task 2 là dạng bài gì và cần làm gì để đạt điểm cao trong dạng bài này? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan nhất về dạng Discuss both views and and give your opinion cũng như đưa ra chiến thuật và outline mẫu để thí sinh "bách chiến bách thắng" dạng bài này nhé! Đừng quên, cuối bài viết còn có kho sample essays chuẩn 8.0 xịn xò để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm dạng Discuss both views and and give your opinion nữa đó!

Discuss both views IELTS Writing Task 2

📰 Dạng Discuss both views and give your opinion

Về bản chất, dạng discuss both views IELTS Writing Task 2 đưa ra hai quan điểm trái chiều trong đề bài và yêu cầu học viên phải bàn luận về cả hai quan điểm đó. Sau đó, thí sinh phải khẳng định bản thân ủng hộ quan điểm nào hơn và cung cấp lí do tại sao. Đây là một trong hai dạng bài phổ biến nhất trong IELTS Writing (cùng với Agree và Disagree).

Ví dụ:

Những lỗi thường gặp khi làm dạng Discuss both views and give your opinion

Những lỗi phổ biến nhất thường gặp trong dạng Discuss both views IELTS Writing Task 2 có thể kể đến như:

Vấn đề 1: Không làm rõ được quan điểm của bản thân, gây khó hiểu cho giám khảo

 • Lí do: Nhiều thí sinh khi làm bài IELTS Writing thường không làm bật lên được quan điểm của bản thân mà viết rất ba phải. Ví dụ, nhiều bạn khi làm dạng Discuss both views and give your opinion thường chỉ nêu cái lợi của hai quan điểm và cuối cùng không kết luận rằng mình ủng hộ quan điểm nào. 

 • Giải pháp: Luôn đọc kĩ đề trước khi viết, xác định rõ đề yêu cầu mình làm gì. Với dạng Discuss both views and give your opinion Writing task 2, thí sinh luôn luôn phải đảm bảo mình đưa ra rõ ràng quan điểm của bản thân trong đoạn mở bài và đoạn kết luận. 

Vấn đề 2: Không suy nghĩ được ideas để viết

 • Lí do: Thí sinh thường gặp phải vấn đề này với những đề bài có chủ đề lạ. Nhiều bạn trước giờ không hề có kiến thức xã hội về những chủ đề này nên không có ideas

 • Giải pháp: Áp dụng Linearthinking để làm rõ đề, chuyển từ đề tài chung chung, xa lạ sang đề tài cụ thể, gần gũi mà mình biết. Cùng tìm hiểu thêm về cách áp dụng Linearthinking để nghĩ ra ideas xịn sò tại đây nhé!

📖 Cách viết IELTS Writing Task 2 Discuss Both Views

Tương tự những dạng bài khác, Discuss both views and give your opinion sẽ tuân theo chiến thuật tiếp cận chung của các dạng bài IELTS Writing Task 2. Chiến thuật này gồm 5 bước lớn:

 • Bước 1: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng đề và phương hướng tiếp cận với đề

 • Bước 2: Viết câu mở bài, kết bài và hai câu topic sentences (Câu chủ đề) - Hoàn thành khung sườn bài viết

 • Bước 3: Áp dụng Linearthinking để nghĩ và phát triển ý (Nhấn vào đây để hiểu rõ hơn cách ứng dụng Linearthinking vào việc suy nghĩ ideas cho Task 2)

 • Bước 4: Kết hợp các ý lại viết thành câu hoàn chỉnh để hoàn thành 2 đoạn Body

 • Bước 5: Đọc kĩ lại bài và sửa lỗi

📜 Outline mẫu Writing Task 2 Discuss both views and give your opinion

Introduction (2 câu)

 • Câu 1: Paraphrase lại yêu cầu đề bài

 • Câu 2: Đưa ra quan điểm: Although I understand why some people support the view that [Đưa ra quan điểm người khác ủng hộ], I still believe [đưa ra quan điểm mình ủng hộ]

Body 1 (5 câu): Bàn về quan điểm người khác ủng hộ

 • Topic sentence: There are several reasons why people believe that [Đưa ra quan điểm người khác ủng hộ].

 • Advantage 1: The first reason is that….

 • Advantage 2: In addition/ Moreover,...

Body 2 (5 câu): Đưa ra quan điểm mình ủng hộ

 • Topic sentence: Nevertheless, I am in favour of the opinion that [đưa ra quan điểm mình ủng hộ] for several reasons.

 • Disadvantage 1: Firstly,...

 • Disadvantage 2: Secondly,...

Conclusion (1-2 câu): Tóm lại bài viết: In conclusion, despite understanding why some people believe  [Đưa ra quan điểm người khác ủng hộ], I still hold the view that [đưa ra quan điểm mình ủng hộ].

📝 Áp dụng vào bài mẫu

Cùng áp dụng cách làm dạng Discuss both view and give your opinion và outline mẫu trên vào một bài nhất định:

Some people think that studying from the past teaches us nothing about today’s life. Others argue that the history is a valuable source of information. Discuss both views and give your opinion.

Bước 1: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng đề và phương hướng tiếp cận với đề

Đề bài đã cho thuộc dạng Discuss both views and give your opinion. Đối với đề này, người viết chọn ủng hộ quan điểm thứ 2 (a valuable source of information).

Bước 2: Viết câu mở bài, kết bài và hai câu topic sentence (Câu chủ đề) - Hoàn thành khung sườn bài viết

Introduction: The educational value of history is a topic which sparks great controversy. Although I understand why some people support the view that there is nothing we can learn from the past which can be used in today's life, I still believe history can provide us with useful information about modern society.

 

Topic sentence 1: There are several reasons why people believe that historical knowledge is irrelevant to modern life.

 

Topic sentence 2: Nevertheless, I am in favour of the opinion that we can learn several things from historical events for several reasons.

 

Conclusion: In conclusion, despite understanding why some people believe it is useless to learn history, I still hold the view that historical knowledge is important in today's life.

Bước 3: Áp dụng Linearthinking để nghĩ và phát triển ý

(Nhấn vào đây để hiểu rõ hơn cách ứng dụng Linearthinking vào việc suy nghĩ ideas cho Task 2)

Khi nghĩ về historical knowledge, thí sinh có thể làm rõ hơn:

Historical knowledge về mảng nào?

Ví dụ, historical knowledge có thể bao gồm:

 • Knowledge about culture

 • Knowledge about war

 • Knowledge about technology 

Từ việc làm rõ trên, thí sinh có thể nghĩ ra những ideas để trả lời câu hỏi này:

Body 1: Why historical knowledge is irrelevant

 • Society develops at a fast pace => knowledge in the past is irrelevant/outdated => Example: losses in World War 1. (xã hội phát triển nhanh => kiến thức trong quá khứ là lỗi thời/lạc hậu => Ví dụ: những thất bại trong Thế Chiến 1,2)

 

 • Some knowledge is inappropriate and is proven wrong => Example: the viewpoint that men are better than women (Một vài kiến thức không còn phù hợp và sai lệch => Ví dụ: quan điểm nam vượt trội hơn nữ)

Body 2: Why historical knowledge is important

 • Experience from the past => avoid making the same mistake in the future => Example: Too fast a development can lead to environmental damage (kinh nghiệm trong quá khứ => tránh mắc lại lỗi này trong tương lai => Ví dụ: phát triển quá nhanh có thể dẫn tới phá hoại môi trường)

 • Learn about the past => Appreciate modern life => Example: Learn about Vietnamese war  (Học về quá khứ => Trân trọng cuộc sống hiện đại => Ví dụ: Học về chiến tranh Việt Nam)

Bước 4: Kết hợp các ý lại viết thành câu hoàn chỉnh để hoàn thành 2 đoạn Body

There are several reasons why people believe that historical knowledge is irrelevant to modern life. The first reason for this is that as society is continuously developing at a fast pace, most knowledge in the past has become irrelevant and outdated. For example, lessons about how delayed communication leading to losses in World War II is not relatable anymore since multiple methods to send messages quickly, including the Internet, were invented. In addition, some historical values are no longer appropriate for daily life. This can be exemplified by the traditional view that men are superior to women, a viewpoint which has been dismissed in modern life.

 

Nevertheless, I am in favour of the opinion that we can learn several things from historical events for several reasons. Firstly, there are lessons from the past which people can learn to help them avoid making the same mistakes in the future. For example, history has recorded how too fast a development can lead to considerable environmental damage. Taking this lesson into account, modern people are now becoming more aware of the environmental consequences that their actions may bring. Secondly, learning about past struggles can help modern people appreciate the peaceful and convenient lives they have today. Teaching Vietnamese students about the war, for instance, can be a great way to instill a sense of patriotism in them.

Bước 5: Đọc kĩ lại bài và sửa lỗi

The educational value of history is a topic which sparks great controversy. Although I understand why some people support the view that there is nothing we can learn from the past which can be used in today's life, I still believe history can provide us with useful information about modern society.

 

There are several reasons why people believe that historical knowledge is irrelevant to modern life. The first reason for this is that as society is continuously developing at a fast pace, most knowledge in the past has become irrelevant and outdated. For example, lessons about how delayed communication leading to losses in World War II is not relatable anymore since multiple methods to send messages quickly, including the Internet, were invented. In addition, some historical values are no longer appropriate for daily life. This can be exemplified by the traditional view that men are superior to women, a viewpoint which has been dismissed in modern life.

 

Nevertheless, I am in favour of the opinion that we can learn several things from historical events for several reasons. Firstly, there are lessons from the past which people can learn to help them avoid making the same mistakes in the future. For example, history has recorded how too fast a development can lead to considerable environmental damage. Taking this lesson into account, modern people are now becoming more aware of the environmental consequences that their actions may bring. Secondly, learning about past struggles can help modern people appreciate the peaceful and convenient lives they have today. Teaching Vietnamese students about the war, for instance, can be a great way to instill a sense of patriotism in them.

 

In conclusion, despite understanding why some people believe it is useless to learn history, I still hold the view that historical knowledge is important in today's life.

Bài viết trên đã chỉ ra những dạng câu hỏi Discuss both views IELTS Writing Task 2, những lỗi thường gặp khi làm dạng bài này cũng hướng dẫn các bạn cách làm dạng bài này hiệu quả với Linearthinking. DOL hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình

. Nếu muốn tìm hiểu thêm cách viết dạng bài này, đừng quên khám phá kho sample essay Task 2 siêu to khổng lồ của DOL nhé!