Cách viết, bài mẫu & từ vựng đề Environmental pollution - IELTS Writing

Environmental pollution essay IELTS có muôn hình vạn trạng dạng câu hỏi, chưa kể chủ đề này xuất hiện với tần suất không ít. Vì thế, cùng DOL bỏ túi cấu trúc bài, ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp hay của chủ đề này qua bài viết này bạn nhé.

1. Gợi ý idea viết bài Environmental pollution essay IELTS

Tuy chủ đề này có nhiều kiểu câu hỏi khác nhau, nhưng hầu hết những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cách giải quyết đều là kiến thức phổ thông. DOL sẽ điểm qua một số nguyên nhân và hướng xử lý thường thấy ngay sau đây.

1.1 Nguyên nhân gây ô nhiễm

1.2 Các cách xử lý 

2. Hướng dẫn cách viết chủ đề Environmental pollution essay IELTS

Trong bài viết về environmental pollution essay IELTS này, DOL sẽ sử dụng đề dưới để hướng dẫn bạn phân tích đề, lập dàn ý nhé. Ngoài ra cũng sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu đề này của nhà DOL để đúc kết từ vừng cùng các cấu trúc ngữ pháp hay nha.

In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue?

2.1 Phân tích đề bài

In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue?

Đầu tiên, ta cần xác định dạng bài cần viết để chọn cấu trúc phù hợp. Ở đây DOL có thể xác định bài là dạng Cause - Solution nhờ vào từ khóa Why & How to solve. Vì thế, bài viết của bạn cần có 1 đoạn body cho Cause, đoạn còn lại cho Solution. Lưu ý là phải Solution phải liên quan đến Cause đặt ra.

Ngoài ra, bối cảnh bài viết là các loài thực vật và động vật đang giảm toàn cầu. (many countries & animals and plants & declining

2.2 Lập dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

Mở bài: Paraphrase lại đề. Đây là cách làm tối ưu nhất để viết Intro vì mục đích chính chi là giới thiệu bối cảnh. Nếu phải dành thời gian để nghĩ cho ra cách giới thiệu bối cảnh hoa mỹ nhất thì nộp được cái mở bài nha. DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi.

 • Thesis: Although there are many reasons for this phenomenon, there are also feasible solutions.

Thân bài:

Body 1: DOL nói về những nguyên nhân gây ra hiện tượng này

 • Deforestation: Leads to a direct loss of natural habitat for wildlife and exposes flora and fauna to the risk of extinction

 • Climate change: World's temperature increases --> Results in wildfires

Body 2: DOL nói về những giải pháp có thể thực hiện để giải quyết hiện tượng này

 • Implement stricter policies: Levy heavier fines illegal loggers --> Discourage them

 • Encourage large companies to cut down on their carbon footprint: Switch to eco-friendly energy sources and materials 

Kết bài: Cuối cùng, DOL tóm gọn lại các ý chính đã trình bày phía trên

Theo nguyên tắc chung, bạn nên viết một đoạn văn mở đầu gồm bốn hoặc 5 câu. Nhiệm vụ bạn nên làm trong phần mở đầu với tất cả bài viết IELTS Writing là giới thiệu chủ đề của bài viết. Bạn không cần phải cố gắng viết câu trả lời trong phần mở đầu tuy nhiên cần cho người đọc biết được những gì bạn sẽ viết trong phần tiếp theo.

How to Write Essays: A Step-By-Step Guide for All Levels, with Sample Essays by Don Shiach

2.3 Bài mẫu

Cùng xem thành quả sau khi lên cấu trúc và ý tưởng bài environmental pollution essay IELTS về sự suy giảm toàn cầu của động thực vật nào.

In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue?

Sample topic environmental pollution IELTS
In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue?

That there has been a devastating decline of the number of animals and plants the world over has become an alarming fact. Although there are many reasons for this phenomenon, there are also feasible solutions.

There are two reasons behind this decline. The first of which is deforestation. Nowadays, deforestation is an alarming problem throughout the world. Trees are cut down to clear space for cow grazing, farming, and wood harvesting. This leads to a direct loss of natural habitat for wildlife and exposes flora and fauna to the risk of extinction. According to recent estimates of the World Animal Foundation, around 137 species of flora and fauna are lost to deforestation per day. Another reason worth mentioning is climate change. Due to the greenhouse effect, the world’s temperature has been rising non-stop, which culminates in the increasing frequency of wildfires that are life threatening to both plants and animals. For instance, in 2020, Brazil’s wildfires wiped out an estimated number of 17 million animals.

While this phenomenon is catastrophic, there are a number of feasible solutions to tackle this problem. First, governments should implement stricter policies regarding commercial logging. Heavier fines should be levied on illegal loggers and forest ranger forces should have more reinforcements. Such tough measures will discourage illegal timber harvesting operations to a degree. Another solution is to encourage large companies to cut down on their carbon footprint. Corporations the world over can switch to eco-friendly energy sources and materials. For example, LEGO is currently building a carbon neutral plant in Binh Duong Province in Vietnam in an effort to minimize its carbon emissions.

In conclusion, the increasing disappearance of wildlife and plants can be attributed to climate change and deforestation. However, this problem can be addressed by enforcing stricter laws and regulations on deforestation and encouraging companies to minimize their carbon footprint.

00:00

2.4 Từ vựng sử dụng

3. 3 bài mẫu chủ đề Environmental Pollution essay IELTS

DOL bỏ túi bạn thêm 3 bài environmental pollution essay IELTS tham khảo thêm nha. Ngoài ra, để hỗ trợ bạn tự ôn tốt hơn,  DOL có chuẩn bị sẵn một kho sample đa dạng chủ đề được viết bởi những ngòi bút đỉnh nhất nhà DOL. Mời bạn đến link này nhé.

Environmental damage is the problem of most countries. What factors damage the environment and who should take responsibility?  

bài mẫu IELLTS chủ đề environmental pollution
Environmental damage is the problem of most countries. What factors damage the environment and who should take responsibility?  
00:00

The deterioration of environment has been one of the major issues that need urgent action to be addressed. I believe that air pollution and deforestation are the main culprits of this phenomenon. Therefore, both parties, namely individuals and governments, should ensure accountability to solve the problem. 

The two main factors behind this degradation are contaminated air and clearing forests. Concerning the former, the excessive growth of industrial production combined with the substantial increase in the number of transportation leads to the disposal of harmful gases to the environment. These substances are generally considered as the key factor destroying the ozone layer which protects the Earth from detrimental effects of ultraviolet rays. The second point is that overpopulation and lucrative timber harvesting have negatively driven people to deforest. As a result, some adversely worth-concerning consequences are animals’ struggling to survive and the frequent occurrence of natural disasters, which creates an imbalance in the whole ecosystem. 

Both authorities and individuals are accountable for the issue of environmental damage. Obviously, governments have to pioneer in saving the environment as those competent authorities can make collaborative efforts in enacting new international laws which ensure citizens’ compliance with all regulations in protecting our surroundings. In addition, each person is responsible for not doing harm to the environment as his or her daily performance would directly impact the habitat. For example, provided that individuals awareness of reducing plastic use on a daily basis, the total amount of this substance disposed to the environment would significantly plummet.

In conclusion, environmental degradation is the disadvantageous impact of polluted air and deforestation; therefore, there is a call for responsibility of both governments and individuals in tackling this problem. 

Research has shown that the transportation of products and people is the main source of pollution. Some people believe the government is responsible for, while others believe it is the fault of individuals. Discuss both view and give your opinion.

Bài mẫu IELTS chủ đề Environmental pollution
Research has shown that the transportation of products and people is the main source of pollution. Some people believe the government is responsible for, while others believe it is the fault of individuals. Discuss both view and give your opinion.
00:00

One of the major contributors to pollution is the increasing volume of goods and people transported. While some argue that the government is at fault for this rise, others believe that individuals are responsible. In my opinion, I strongly believe that both parties are to blame for this development.

On the one hand, the government is without a doubt responsible for the large volume of traffic, which has grave impacts on the environment. The status of a country’s transportation system relies heavily on its government’s rules and regulations. Once a regime fails to establish effective laws to limit the number of vehicles, be it for personal use or delivery, the traffic will inevitably become congested. Moreover, to solve a problem that affects the community as a whole, in this case that is the rise of transportation, the government has the advantage of being able to apply its solution on a large and even scale, whereas personal effort can vary between different communities. To conclude, the government plays a pivotal role in protecting the environment through its power to curb harmful effects from traffic.

On the other hand, advocates of the latter notion also have grounds to believe that people’s lack of awareness contributes significantly to environmental pollution through the rising traffic volume. Many individuals are still of the opinion that solving traffic problems is the government’s responsibility. However, these people do not realize that individuals can take effective measures to help alleviate the problems. To lower the traffic volume, thus decreasing the carbon footprint, people can switch to environmentally friendly modes of transportation such as buses that use biofuel or bike. Moreover, individuals can choose to decrease their frequency and length of travels to eliminate unnecessary trips.

By and large, the rising transportation of products and people which affects our habitat adversely is the fault of both the government and individuals. However, with proper measures taken from both parties, I believe that the traffic volume and pollution can be curbed. 

In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue?

IELTS Sample topic Environmental pollution
In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think it is happening? How to solve this issue?
00:00

That there has been a devastating decline of the number of animals and plants the world over has become an alarming fact. Although there are many reasons for this phenomenon, there are also feasible solutions.

There are two reasons behind this decline. The first of which is deforestation. Nowadays, deforestation is an alarming problem throughout the world. Trees are cut down to clear space for cow grazing, farming, and wood harvesting. This leads to a direct loss of natural habitat for wildlife and exposes flora and fauna to the risk of extinction. According to recent estimates of the World Animal Foundation, around 137 species of flora and fauna are lost to deforestation per day. Another reason worth mentioning is climate change. Due to the greenhouse effect, the world’s temperature has been rising non-stop, which culminates in the increasing frequency of wildfires that are life threatening to both plants and animals. For instance, in 2020, Brazil’s wildfires wiped out an estimated number of 17 million animals.

While this phenomenon is catastrophic, there are a number of feasible solutions to tackle this problem. First, governments should implement stricter policies regarding commercial logging. Heavier fines should be levied on illegal loggers and forest ranger forces should have more reinforcements. Such tough measures will discourage illegal timber harvesting operations to a degree. Another solution is to encourage large companies to cut down on their carbon footprint. Corporations the world over can switch to eco-friendly energy sources and materials. For example, LEGO is currently building a carbon neutral plant in Binh Duong Province in Vietnam in an effort to minimize its carbon emissions.

In conclusion, the increasing disappearance of wildlife and plants can be attributed to climate change and deforestation. However, this problem can be addressed by enforcing stricter laws and regulations on deforestation and encouraging companies to minimize their carbon footprint.

DOL hy vọng là bài viết trên đã giúp bạn biết nhiều hơn về đề environmental pollution essay IELTS để có thể áp dụng tự học hiệu quả. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về IELTS Speaking hay các kỹ năng, đừng ngần ngại mà liên hệ DOL qua các kênh sau bạn nhé:

, .

Chúc bạn thành công.

Câu hỏi thường gặp:

Gợi ý bài viết IELTS: Các loại ô nhiễm môi trường phổ biến là gì?

 • Air pollution (Ô nhiễm không khí)

 • Water pollution (Ô nhiễm nguồn nước)

 • Soil pollution (Ô nhiễm đất)

 • Radioactive pollution (Ô nhiễm phóng xạ)

 • Noise pollution (Ô nhiễm tiếng ồn)

Gợi ý bài viết IELTS: Các nguồn gây ô nhiễm môi trường gồm những gì?

Có rất nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường tồn tại xung quanh chúng ta: Car (ô tô); Bus (Xe buýt); Plane (Máy bay), Truck (Xe tải); Train (Xe lửa); Power plant (Nhà máy điện); Oil refineries (Nhà máy lọc dầu); Wildfires (Cháy rừng); Volcanoes (Núi lửa);...

Gợi ý bài viết IELTS: 10 cách mà con người tác động tới môi trường là gì?

 • Overpopulation (Dân số quá đông)

 • Pollution (Ô nhiễm ở khắp mọi nơi)

 • Global Warming (Sự nóng lên toàn cầu)

 • Climate Change (Biến đổi khí hậu)

 • Genetic Modification (Biến đổi gen)

 • Ocean Acidification (Axit hóa đại dương)

 • Water Pollution (Ô nhiễm nước)

 • Overfishing (Đánh bắt quá mức)

 • Deforestation (Phá rừng)

 • Acid Rain (Mưa axit)

Gợi ý bài viết IELTS: Con người đã huỷ hoại thiên nhiên, môi trường như thế nào?

 • 75% of the Earth's ice-free land has been significantly altered by human activity (75% diện tích đất không có băng trên Trái đất đã bị thay đổi đáng kể bởi hoạt động của con người)

 • And almost 90% of global wetlands have been lost since 1700 (Và gần 90% diện tích đất ngập nước trên toàn cầu đã bị biến mất kể từ năm 1700)