Cách viết, bài mẫu & từ vựng đề Environmental pollution - IELTS Writing

Environmental pollution essay IELTS có muôn hình vạn trạng dạng câu hỏi, chưa kể chủ đề này xuất hiện với tần suất không ít. Vì thế, cùng DOL bỏ túi cấu trúc bài, ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp hay của chủ đề này qua bài viết này bạn nhé.

blog-cover-editor