Luyện tập IELTS General Training Writing Task 1 Online

General Training Writing - Bài thi Viết tổng hợp dài 60 phút. Bài thi này có hai tasks, Task 1 viết 150 từ và Task 2 viết 250 từ. Trong Task 1, các ứng viên được yêu cầu trả lời một tình huống, bằng cách viết một lá thư, chẳng hạn như yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích một tình huống. Cùng DOL tìm hiểu IELTS General training Writing thật "chuẩn" thông qua bài viết dưới đây bạn nhé!

blog-cover-editor