IELTS Writing Task 2 – Chủ đề Internet, TV, Mobile Phone

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế qua Internet vạn vật, các hệ thống thực ảo, giao tiếp, cộng tác với nhau. Và tất nhiên Chủ đề Internet, Television and Mobile Phones sẽ là một topic nóng nhất có thể được đưa ra trong kì thi IELTS.

blog-cover-editor