👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Hiện tượng nuốt âm trong tiếng anh & các quy tắc nuốt âm chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, nuốt âm (elision) là một hiện tượng cực kỳ phổ biến. Tuy nhiên tại Việt Nam, rất nhiều giáo viên, học sinh thường bỏ quên chi tiết quan trọng này khi dạy hoặc học phát âm. Chính điều này khiến cho rất nhiều người học không thể phát âm tiếng Anh tự nhiên và sinh động như người bản xứ. Hãy cùng DOL English tìm hiểu về các quy tắc nuốt âm trong bài viết này nhé.

blog-cover-editor

1. Nuốt âm (elision) là gì trong tiếng Anh là gì?

Tại Việt Nam, chúng ta đều nhận thấy được tầm quan trọng của Pronunciation trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhịp điệu giữa các từ như nối âm, nuốt âm lại rất ít được quan tâm, kể cả giáo viên dạy học.

Cụ thể, nuốt âm (elision) là hiện tượng lược bỏ đi một số âm tiết, vần hoặc là từ trong câu khi nói. Nó giúp cho cho câu nói trở nên tự nhiên, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Hiện tượng này thường xảy ra với những âm tiết không phải là trọng âm của từ. Hơn nữa, trong giao tiếp thông thường, người nói thường có xu hướng lướt nhanh hoặc lược bỏ đi những phần ít quan trọng trong câu nói.

Mục đích chính là nhằm giúp câu được nói nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể.

Ví dụ:

 • I don’t know thường sẽ được rút ngắn thành I duno.

 • Camera sẽ được đọc thành /Kamra/

2. Những quy tắc nuốt âm (elision) trong tiếng Anh

Qua khái niệm và những ví dụ trên, bạn đã biết hiện tượng nuốt âm (elision) xảy ra trong trường hợp nào chưa?

Nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng nắm được kiến thức, DOL English đã tổng hợp một số trường hợp áp dụng nuốt âm trong tiếng Anh.

2.1 Nuốt âm /t/, /d/ nếu đứng giữa hai phụ âm

Trong tiếng Anh, người ta thường có xu hướng lược bớt phụ âm /t/ hoặc /d/ nếu chúng đứng giữa hai phụ âm.

Chúng ta phân tích các ví dụ sau đây:

 • Conscripts /kənˈskrɪpts/, trong đó âm /t/ được chặn bởi hai phụ âm là /p/ và /s/ nên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc nuốt âm và trở thành //kənˈskrɪps/.

 • Tương tự, chúng ta có The next day /ðə ˈnekst ˈdeɪ/ - /ðə ˈneks ˈdeɪ/

 • Hold the dog! /ˈhəʊld ðə ˈdɒg/ - /ˈhəʊl ðə ˈdɒg/

Trường hợp phổ biến nhất chính là các từ kết thúc bằng “-ed” bởi hầu như theo sau chúng sẽ là các phụ âm.

Ví dụ:

 • Mixed blessing /ˌmɪkst ˈblesɪŋ/ → /ˌmɪksˈblesɪŋ/

 • I missed the train /aɪ mɪst ðə treɪn/ → /aɪ mɪs ðə treɪn/

 • I changed clothes /aɪ ʧeɪnʤd kləʊðz/ → /aɪ ʧeɪnʤ kləʊðz/

2.2 Nuốt âm /ə/

Không chỉ xảy ra với phụ âm, elision còn được sử dụng với nguyên âm /ə/ nếu âm này đứng ở vị trí đầu tiên của từ đó hoặc đứng giữa hai âm tiết có trọng âm.

Âm /ə/ cũng được lược bớt nếu nó đứng giữa hai phụ âm với phụ âm thứ hai là /n/, /l/ hay /r/.

Ví dụ: Comfortable / 'kʌmfətəbl / - / 'kʌmftəbl/

2.3 Trường hợp nuốt /h/

Trong một số trường hợp “h” đứng riêng lẻ như “heir”, “hour”, “honest” thì “h” đóng vai trò là âm câm.

Tuy nhiên, hiện tượng nuốt âm cũng xảy ra với các âm /h/ không câm. Cụ thể, âm /h/ sẽ bị lược bỏ nếu nó đứng đầu từ và trước nó là một phụ âm.

Ví dụ:

 • I worked hard /aɪˈwɜrkthɑrd/ - /aɪ ˈwɜrktɑrd/

 • He broke his arm / hiˈbroʊkhɪzɑrm / / hiˈbroʊkɪzɑrm /

 • He worked here /hiˈwɜrkthɪər/ - /hiˈwɜrktɪər/

2.4 Trường hợp lược bỏ âm /v/ với từ “of”

Trong phiên âm quốc tế IPA, “of” có phiên âm là /əv/. Tuy nhiên âm /v/ sẽ bị lược bỏ trong từ “of” nếu đứng trước nó là một phụ âm.

Ví dụ: One of my favorite songs /wʌn əv maɪ ˈfeɪvərɪt sɒŋz/ - /wʌn ə maɪ ˈfeɪvərɪt sɒŋz/

2.5 Trường hợp nuốt âm khi phụ âm giống nhau đứng cạnh nhau

Trong trường hợp, phụ âm cuối cùng của một từ giống với âm đầu tiên của từ tiếp theo, bạn cần phải lược bỏ phụ âm cuối của từ đứng đằng trước, giữ nguyên phụ âm từ phía sau. Điều này giúp cho câu nói thêm phần tự nhiên.

Ví dụ:

 • Lamp post /læmp poʊst/ - /læm poʊst/

 • Kept talking /kept tɔːkɪŋ/.- /keptɔːkɪŋ/

3. Luyện tâm nuốt âm trong tiếng Anh

Dưới đây là bài tập luyện nuốt âm (elision) mà DOL English tổng hợp nhằm giúp người học nắm được kiến thức này vững chắc, đồng thời cải thiện được nhịp điệu câu của mình tốt hơn.

3.1 Luyện tập nuốt âm với từng câu

 • Did you like it? /dɪd juː laɪkɪt?/

 • She can't always help you. /ʃiː kɑːnt ˈɔːlweɪz hɛlpjuː/

 • All of us would be present at your birthday party. /ɔːlɒvʌs wʊd biː ˈprɛznt æt jɔː ˈbɜːθdeɪ ˈpɑːti/

 • Could you help me? /kʊdjuː hɛlp miː?/

 • Don’t laugh at him. /dəʊnt lɑːfæt hɪm/

3.2 Luyện tập nuốt âm với bài thi IELTS Speaking mẫu

What is your favorite food?

→ Well, I would say since I have a sweet tooth, I am a huge fan of desserts. But if I had to choose one, it would be cheesecakes. I usually follow a recipe I learned from the Internet. It has quite a few ingredients, but the process is not complicated. On special occasions, I usually make cheesecakes to serve my family after dinner.

Is there any food you dislike?

→ I’m not a picky person, so I don’t have any problems with food. However, raw fish such as salmon or tuna sashimi is not my cup of tea. I can’t stand anything stinky or fishy. I would prefer them to be well-cooked in a hot pot or something like that.

What are some traditional foods in your country?

→ Well, Vietnam has a very rich cultural diversity, which means that there are various types of traditional food. To name some, there are Chung cake, spicy beef noodle soup, or sticky rice. Actually, every region has its own local speciality, but I do believe that Pho is still the most popular one among other dishes. It’s very well-seasoned and can be served for any mealtime during the day.

Nuốt âm (elision) là một phần cũng rất quan trọng giúp cải thiện khả năng nói của người học trở nên tự nhiên, dễ hiểu và nhanh chóng hơn.

Vì vậy khi luyện nói tiếng Anh, đặc biệt là ôn luyện IELTS Speaking thì bạn càng phải nên ôn luyện kỹ năng này để bài nói được đánh giá cao hơn. Hy vọng rằng bài viết chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về elision và có cách luyện tập phù hợp.

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background