Talk About Your Last Holiday – IELTS Speaking Part 2 Sample

Chủ đề holiday thường có mặt trong tất cả các phần thi của bài thi IELTS do đây là chủ đề thường được nhắc đến trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh. Đặc biệt là trong 10 chủ đề IELTS Speaking Part 2 , các câu hỏi như “Talk about your last holiday”, “Tell about your holiday”, “Describe your last holiday” hay “Talk about your dream holiday” rất thường có mặt trong bài thi của các bạn. Vì thế, các thí sinh cần có một vốn từ vựng cũng như các cấu trúc câu tốt để có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu một số từ vựng, cấu trúc câu và bài mẫu cho đề Talk about your last holiday cũng như Talk about your holiday cho các bạn nhé.

blog-cover-editor